23+ przykłady CV dobrych i atrakcyjnych podań o pracę (PEŁNE)

przykład CV podanie o pracę

Poniższe przykłady podania o pracę mogą pomóc w stworzeniu dobrego i interesującego życiorysu, wraz z przykładami z różnych dziedzin wiedzy wraz ze wskazówkami i wskazówkami dotyczącymi ich tworzenia.


Dla tych z Was, którzy przeszli edukację i ukończyli studia, kolejną rzeczą, na którą czekają, jest praca. Oczywiście podczas rekrutacji pracowników firmy potrzebują czegoś, co opisuje informacje o kandydatach do pracy począwszy od ich bio, poziomu wykształcenia i umiejętności.

Dlatego jednym z najważniejszych plików dostępnych do ubiegania się o pracę jest życiorys lub powszechnie określany jako CV lub żywy plik rejestru. Tutaj CV jest pierwszym biletem do ubiegania się o pracę.

Dzieje się tak, ponieważ CV jest pierwszym wrażeniem, jakie dostrzega HRD przed przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy. Dlatego należy zwrócić uwagę na wypełnienie CV przed złożeniem podania o pracę.

Rzeczy, które muszą znaleźć się w CV

Firma ma własne kryteria rekrutacji pracowników. Kandydaci do pracy muszą dostosować, o co firma chce się ubiegać.

Chociaż każda firma ma swoje własne kryteria, CV musi zawierać siedem głównych elementów na piśmie.

1. Dane osobowe

Kandydat do pracy jest zobowiązany do umieszczenia danych osobowych w CV, które ma zostać utworzone. Dane osobowe są bardzo ważne, ponieważ jeśli firma chce zatrudnić pracowników, firma musi wyraźnie skontaktować się z potencjalnym pracownikiem.

Zawarte dane osobowe mogą mieć postać imienia i nazwiska, miejsca / daty urodzenia, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail i innych kont w mediach społecznościowych.

Należy zauważyć, że wybór adresu e-mail lub konta w mediach społecznościowych musi mieć imię, które reprezentuje Twoje pełne imię i nazwisko, i jest prosty. Dzieje się tak, ponieważ HRD może mieć własną ocenę za pośrednictwem adresu e-mail lub nazwy konta potencjalnego pracownika w mediach społecznościowych.

Ponadto numer telefonu komórkowego musi również zawierać numer telefonu komórkowego, który jest aktywnie używany, aby firmy mogły skontaktować się z potencjalnymi pracownikami, którzy chcą zostać zatrudnieni.

Przeczytaj także: Przykłady najbardziej kompletnych i interesujących CV w języku angielskim

2. Krótki opis

Ogólnie rzecz biorąc, HRD nie czyta szczegółowych życiorysów napisanych przez kandydatów. Dlatego potrzebny jest krótki opis pochodzenia i umiejętności wnioskodawcy, aby HRD wiedział, czy kandydat spełnia kryteria przedsiębiorstwa.

W tej sekcji kandydaci muszą dobrze się promować. Dostosuj to, co jest napisane w krótkim opisie, do tła firmy i kryteriów dla pracowników, których wymaga praca.

Zwykle HRD natychmiast sprawdzi całe CV, jeśli spełnia ono kryteria wymagane przez firmę.

3. Historia edukacji i szkoleń

Firma zazwyczaj poszukuje potencjalnych pracowników z określonym poziomem wykształcenia. W rzeczywistości firmy potrzebują tylko absolwentów określonych kierunków, aby rekrutować ich jako pracowników. Dlatego bardzo ważne jest umieszczenie w CV pełnej historii kształcenia wraz z datą wpisu i datą ukończenia studiów.

Oprócz edukacji w szkołach i na uczelniach istnieje edukacja zewnętrzna lub pozaformalna w formie szkolenia, jeśli jest ona związana z pracą, o którą się ubiegamy.

Staje się to oceną dodatkową od HRD, więc jest prawdopodobne, że zostanie wezwany na rozmowę kwalifikacyjną.

4. Osiągnięcia

Oczywiście podczas edukacji osiągnąłeś jakieś osiągnięcie lub osiągnięcie. Jest to wartość dodana do CV, gdy przegląda go HRD.

Osiągnięcia nie muszą pochodzić z dziedziny akademickiej. W CV można również wymienić osiągnięcia pozanaukowe. Zapisowi osiągnięcia towarzyszy opis roku, rodzaju osiągnięcia, organizatora i wysokości osiągnięcia.

5. Doświadczenie organizacyjne

Ci z Was, którzy są świeżo upieczonymi absolwentami lub „świeżo upieczonymi absolwentami ”, mają pewność, że nie mają doświadczenia zawodowego. Można to zastąpić doświadczeniem organizacyjnym, które zostało już przekazane.

To doświadczenie organizacyjne może mieć formę organizacji w zakresie edukacji lub spoza edukacji lub społeczeństwa. Napisz pełne doświadczenie organizacyjne, zaczynając od nazwy organizacji, stanowiska, lat i obowiązków w organizacji.

Ogólnie doświadczenie zdobyte podczas organizowania można wykorzystać w pracy zespołowej. Dlatego HRD będzie szukał potencjalnych pracowników, którzy mogą pracować razem jako zespół, analizując doświadczenia organizacyjne.

Przeczytaj również: Cykl Krebsa - pełne wyjaśnienie + zdjęcia

6. Ekspertyza

Kiedy firma rekrutuje pracę, zwykle ma kwalifikacje z określonymi umiejętnościami.

Na przykład firma zajmuje się sektorem spożywczym i będzie rekrutować pracowników znających standardy pakowania żywności.

Dlatego pracownicy z tą zdolnością są potrzebni, potwierdzeni certyfikatem lub z doświadczeniem związanym z tymi umiejętnościami. Z tego powodu zdecydowanie zaleca się uwzględnienie umiejętności, które można wykorzystać podczas późniejszej pracy.

7. Doświadczenie zawodowe i referencje

W przypadku kandydatów, którzy pracowali w innych firmach, zdecydowanie zaleca się uwzględnienie pełnego doświadczenia zawodowego, począwszy od nazwy firmy, stanowiska, obowiązków i lat pracy.

Jest to wartość dodana, która wynika z HRD, ponieważ zazwyczaj kandydaci, którzy mają doświadczenie zawodowe, mogą łatwo dostosować się do środowiska pracy.

Ponadto, gdy masz doświadczenie zawodowe, z pewnością masz obowiązek wobec szefa. Możesz dołączyć tożsamość szefa jako odniesienie do swojej pracy lub można ją zastąpić listem referencyjnym lub listem z doświadczeniem zawodowym podpisanym przez firmę, w której pracujesz.

Przykładowe CV aplikacji o pracę

Przykładowe CV 1

Przykładowe CV 2

Przykładowe CV z aplikacją o pracę

Przykładowe CV 3

Przykładowe CV z aplikacją o pracę

Przykładowe CV 4

Przykładowe CV z aplikacją o pracę

Przykładowe CV 5

Przykładowe CV z aplikacją o pracę

Przykładowe CV 6

Przykładowe CV z aplikacją o pracę

Przykładowe CV 7

Przykładowe CV 8

Przykładowe CV 9

Przykładowe CV 1

Przykładowe CV 11

Przykładowe CV 12

Przykładowe CV 13

Przykładowe CV 14

Przykładowe CV 15

Przykładowe CV 16

Przykładowe CV 17

Przykładowe CV 18

Przykładowe CV 19

Przykładowe CV 20

Przykładowe CV 21

Przykładowe CV 22

Przykładowe CV z aplikacją o pracę

Przykładowe CV 23

Przykładowe CV 11

Przykładowe CV 24

Przykładowe CV z aplikacją o pracę

Przykładowe CV 25


Stąd artykuł o przykładach podań o pracę w CV. Mam nadzieję, że ten artykuł może być dla Ciebie przydatny.