Główne zdanie to - definicja, typy, funkcje i przykłady

głównym pomysłem jest

Główne zdanie to coś, co zawsze będzie w tekście. Dobre pisanie, wyświetli jedno główne zdanie w jednym akapicie.

Tak więc przekazywane informacje są naprawdę łatwe do zrozumienia dla czytelnika. Wyjaśnimy rodzaje, cechy i przykłady głównego zdania.

Znaczenie zdania głównego to

Ogólnie rzecz biorąc, główne zdanie to zdanie, w którym leży główny cel lub główna idea akapitu. Każdy akapit będzie zawsze miał główne zdanie.

Oznacza to posiadanie pomysłu, który jest w nim realizowany i wyjaśniany. W rzeczywistości akapit może mieć więcej niż jedno zdanie główne.

Rozumiejąc, gdzie jest główne zdanie, możesz łatwo dowiedzieć się, o czym jest pismo.

Możesz również przeanalizować domniemane intencje tekstu pisanego. Nauka języka świata jest łatwiejsza, prawda?

3 główne typy zdań

Możesz znaleźć główne zdanie na podstawie jego lokalizacji. Istnieją 3 lokalizacje głównego zdania, które są następujące.

 • Zdania kluczowe dedukcyjne

  Główne zdanie na początku akapitu. Stań się zdaniem głównym, po którym następuje jedno lub więcej zdań wyjaśniających.

 • Indukcyjne zdanie główne

  Główne zdanie na końcu akapitu. Zostało poprzedzone jednym lub kilkoma zdaniami wyjaśniającymi.

 • Mieszane zdania główne

  W jednym akapicie znajduje się więcej niż jedno zdanie główne. Sekwencja może być dedukcyjna lub indukcyjna.

  Zdanie główne w układzie mieszanym będzie przeplatane zdaniem wyjaśniającym.

Charakterystyka zdania głównego

Aby zmaksymalizować zrozumienie głównych wzorców lub typów zdań, przeczytaj przykłady na końcu tego artykułu. Ale zanim to nastąpi, najpierw zrozum następujące cechy głównego zdania.

 1. Generał.

  Zatem zdanie główne to zdanie, które można wyjaśnić lub rozwinąć w kilku następnych zdaniach.

 2. Może stać samodzielnie.

  Jest nienaruszony, co oznacza, że ​​można go zbudować bez łączenia zdań.

 3. Większość znajduje się na początku akapitu.

  W przypadku innych wzorców, takich jak indukcyjne, większość zdania głównego na końcu akapitu ma formę konkluzji lub podsumowania.

Przeczytaj także: 10 skutecznych wskazówek, jak naturalnie pozbyć się worków pod oczami

Przykład zdania głównego

Dlatego chcemy podać przykłady umieszczenia zdania głównego zarówno na początku akapitu, na końcu, jak i na początku i na końcu.

Możesz rozpocząć analizę w oparciu o umiejscowienie i cechy, aby łatwo było odróżnić, które zdanie jest główne, od zdania wyjaśniającego.

1. Zdania główne dedukcyjne

[1] Jabłka na zdziwionym targu są pyszne. [2] Dzieje się tak, ponieważ po zbiorze z miejskiego ogrodu owoce są natychmiast wysyłane do czyszczenia. [3] W tym dobrym smaku dominuje słodki, świeży, soczysty i lekko kwaśny smak, dzięki czemu jest naprawdę smaczny.

Należy zauważyć, że zdanie pierwsze [1] spełnia wszystkie cechy zdania głównego.

W międzyczasie kolejne dwa zdania [2] i [3] pełnią funkcję wyjaśnienia głównego zdania.

Ponieważ główne zdanie znajduje się na początku akapitu. Więc główne zdanie jest znane jako dedukcyjne.

2. Indukcyjne zdanie główne

[1] Jabłka mogą gnić, pozostawiając je w temperaturze pokojowej na kilka dni. [2] Ponadto jest to również spowodowane występującymi w nim szkodnikami, takimi jak gąsienice. [3] Utrzymywanie świeżości jabłek jest niezbędne, na przykład wkładanie ich do lodówki. [4] To znaczy, ponieważ jabłka gniją i jak sobie z tym radzić.

Zauważ, że ostatnie zdanie [4] jest głównym zdaniem akapitu.

Tymczasem pozostałe zdania [1], [2] i [3] to tylko wyjaśnienia.

Ponieważ zdanie główne znajduje się na końcu akapitu, zdanie główne nazywa się indukcyjnym.

3. Mieszane zdania główne

[1] Uszkodzenia sadów jabłoniowych mają się utrzymywać przez następny miesiąc. [2] Jest to motywowane powszechnym stosowaniem nawozów chemicznych o dowolnym składzie. [3] Poprawa stanu gruntów wymaga wkładu ze strony lokalnych mieszkańców i zajmuje dużo czasu. [4] Dlatego ochrona ziemi jabłoni jest obowiązkiem wszystkich.

Zwróć uwagę na zdania [1] i [4] jako zdanie główne.

Przeczytaj także: Zrozumienie edukacji z różnych źródeł + typy

Natomiast zdania [2] i [3] służą odpowiednio jako wyjaśnienia.

Bycie na początku i na końcu nazywa się głównym zdaniem mieszanym. Teraz, po przeczytaniu tych informacji, spróbuj poszukać lektury i zgadnij, co i gdzie znajduje się główne zdanie.