Definicja etyki i etykiety (przykłady, różnice i typy)

etykieta jest

Etykieta jest sposobem postępowania zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy etyka jest intencją, że działanie może zostać wykonane lub nie, zgodnie z dobrymi lub złymi intencjami.

W życiu codziennym często słyszymy termin etyka? Czy jednak znamy znaczenie, rodzaje etyki i różnicę między etyką a etykietą.

Tak, może tylko kilka osób zna znaczenie etyki, podstawową różnicę między etyką a etykietą i wiele więcej.

Dlatego przeprowadziliśmy dyskusję na temat Etyki i Etykiety, która zapobiega niezrozumieniu informacji w społeczności. Spójrzmy na następujące wyjaśnienie.

etykieta jest

Definicja etyki i etykiety

Etyka pochodzi od greckiego słowa, które oznacza zwyczaje lub zwyczaje. Etyka odnosi się tutaj do dobrych nawyków życiowych innych i etyki w społeczeństwie.

Dosłownie etyka jest systemem wartości dotyczących tego, jak ludzie powinni żyć dobrze, jako ludzie społeczni, zgodnie ze zwyczajem, który następnie przejawia się we wzorcu dobrego zachowania i jest powtarzany przez długi czas.

Według Kasmira etykieta to procedura postępowania z innymi ludźmi. Sama etykieta wywodzi się z francuskiego „ etykiety ”, co oznacza zaproszenie używane przez króla podczas przyjęcia weselnego do zaproszenia gości z określonego kręgu.

Różnica w etyce i etykiecie

Według Bartensa etyka i etykieta mają fundamentalne różnice:

 • Etykieta obowiązuje tylko wtedy, gdy ktoś jest obecny, jeśli nie ma osoby, etykieta nie obowiązuje. Etyka obowiązuje niezależnie od obecności lub nieobecności innych osób
 • Etykieta to sposób na wykonywanie właściwych działań zgodnie z oczekiwaniami. Etyka to intencja, że ​​działanie może zostać wykonane lub nie, w zależności od dobrych lub złych intencji.
 • Etykieta jest względna. W jednej kulturze może być uważane za niegrzeczne, ale w innej za grzeczne. Na przykład jedzenie rękami lub odbijanie się podczas posiłku. Etyka jest znacznie bardziej bezwzględna lub absolutna, na przykład zasada „nie kradnij”, która jest etyką, której nie można negocjować.
 • Etykieta jest formalnością (zewnętrzną), widzianą z zewnętrznej postawy pełnej uprzejmości i życzliwości. Etyka to sumienie (wewnętrzne), jak być etycznym i dobrym
Przeczytaj także: Granice terytorialne świata: astronomiczne i geograficzne (PEŁNE) wraz z wyjaśnieniem etykieta jest

Rodzaje etyki

Etyka oparta na filozofii dzieli się na dwa typy, nauka ta obejmuje analizę dobrego i złego zastosowania działania w życiu społecznym.

Dwa rodzaje etyki obejmują etykę filozoficzną i etykę teologiczną.

 • Etyka filozoficzna

Etyka filozoficzna jest zakorzeniona w czynnościach myślowych wykonywanych przez ludzi. Etyka jest częścią filozofii, ponieważ etyka pochodzi z ludzkiego umysłu.

Dlatego etyka w filozofii dzieli się na dwie cechy: empiryczną i nieempiryczną.

Empiryczna to rodzaj filozofii, która zajmuje się rzeczywistymi lub konkretnymi wydarzeniami, na przykład dziedziną filozofii prawa, która zajmuje się prawem. Tymczasem nieempiryczność jest częścią filozofii, która stara się wyjść poza konkretne lub rzeczywiste rzeczy, ta natura próbuje zapytać o objawy, które ją powodują.

 • Etyka teologiczna

Etyka teologiczna jest zakorzeniona w naukach religii tego świata. Istnieją dwie etyki, o których należy pamiętać w tej etyce.

Po pierwsze, etyka ta nie jest ograniczona przez jedną religię tylko dlatego, że jest wiele religii na tym świecie, więc każda religia ma inną etykę teologiczną.

Po drugie, etyka teologiczna jest częścią etyki ogólnej, która jest szeroko stosowana i znana większości ludzi.

Przykłady etyki i etykiety

Przykłady etyki

 1. Kradzież, okradanie lub krzywdzenie innych
 2. Spóźnianie się do szkoły, pracy i nie tylko
 3. W poniedziałek studentom nie wolno się myć, jeśli ktoś kieruje się etyką, nie będzie mył się w poniedziałek, mimo że mogą istnieć okazje i nie mają zastosowania żadne sankcje.

Przykład etykiety

 1. Jedzenie rękami bez łyżki, jedzenie etykiety bez łyżki obowiązuje tylko wśród burżuazji, podczas gdy w islamie ta czynność jest Sunną
 2. Niektóre etykiety, takie jak dłubanie w nosie, pierdzenie lub plucie, mogą być uznane za niegrzeczne, jeśli w pobliżu jest ktoś inny. Jednak gdy inne osoby nie są obecne, nie stanowi to problemu
Przeczytaj także: Wyjaśnienie trygonometrii całkowej i całkowej nieokreślonej [FULL]

To jest wyjaśnienie różnic w etyce i etykiecie. Może być użyteczne!