Morały to: cele, rodzaje, przykłady i dalil

moralność

Moralność to maniery lub zachowanie. Dzięki ludzkiej moralności możemy odróżnić dobro od zła. Pełen opis moralności zostanie omówiony w tym artykule.

Morał pochodzi z języka arabskiego, czyli Al-Khulk, co oznacza charakter, temperament, zachowanie, zwyczaje i zachowanie.

Opierając się na tym terminie, moralność to cechy, które są zakorzenione w osobie, które wychodzą z niej łatwo bez żadnej myśli lub przymusu.

Znaczenie moralności jest ...

W Wielkim słowniku języka świata moralność to maniery lub zachowanie. Tymczasem, według trzech uczonych, a mianowicie Ibn Miskawaih, Al Gazali i Ahmad Amin, Akhlak jest cechą, która istnieje w człowieku i tkwi w nim, która może pojawić się natychmiast, bez uprzedniego rozważenia myśli.

Ktoś, kto wielokrotnie czyni dobre uczynki i robi to naturalnie, można powiedzieć, że jest osobą moralną.

Pęd w sobie jest bardzo silny bez większego namysłu, nie ma wrażenia, że ​​jest się zmuszonym do czynienia dobrych uczynków, aby osoba miała dobrą refleksję moralną.

Cel moralny

Jako istota ludzka należy mieć dobrą moralność. Dlatego ludzie są stworzeniami, które doskonale odróżniają go od innych stworzeń.

Relacje z ludźmi będą lepsze, jeśli będzie im towarzyszyć moralność, nie tylko to, że Allah SWT zawsze doda nagrodę, jeśli będziemy utrzymywać wzajemne relacje i przyjaźń z innymi.

Nauka o moralności ma na celu ustalenie różnicy między dobrymi i złymi ludzkimi działaniami, tak aby ludzie mogli sobie poradzić i unikać złych cech oraz stworzyć najbardziej efektywny porządek w społecznych interakcjach w społeczeństwie.

To, co ludzie muszą kontrolować, aby stać się osobami moralnymi, to zewnętrzne czyny ludzi lub ich wewnętrzne działania. Jeśli dana osoba może kontrolować swoje wewnętrzne działania, może stać się osobą o dobrym charakterze.

Przeczytaj także: Modlitwy dla rodziców: czytania arabskie, łacińskie i ich pełne znaczenie

Cóż, dobre lub złe działania są określane przez działania serca lub serca. Jak wyjaśniono w Hadisie Arba'in An Nawawi, Rasulullah SAW powiedział kiedyś:

„I wiedzcie, że w tym ciele jest kawałek ciała, który jeśli jest dobry, to czyny są dobre, a jeśli jest złe, to czyny są złe i wiedzcie, że to jest serce”.

W powyższym hadisie wyjaśnia, że ​​serce jest najważniejszą częścią ludzkiego ciała, więc cokolwiek serce planuje, znacząco wpłynie na działania, które wykona właściciel.

Rodzaje moralności i przykłady

Istnieją dwa rodzaje moralności i przykładów

Godne pochwały morały (al-akhlaaqul mahmuudah)

Godna pochwały moralność to dobre uczynki wyrządzone Allahowi, bliźnim i innym stworzeniom.

Przykłady dobrych obyczajów, takich jak bycie synowskimi rodzicami, szanowanie gości, oddawanie części swojego mienia potrzebującym, pomaganie innym i wiele więcej

Podły moralność (al-akhlaaqul madzmuumah)

Podła moralność to złe uczynki wobec Allaha, bliźnich i innych stworzeń. Przykłady nikczemnej moralności obejmują kłamstwo, przeklinanie, granie przeciwko sobie, zazdrość, arogancję i inne haniebne czyny.

Propozycje moralne

Posiadanie dobrych obyczajów jest w islamie bardzo uregulowane, takie jak bycie uczciwym, godnym zaufania, odpowiedzialnym, dotrzymywanie obietnic i trzymanie się z dala od działań zabronionych przez Allah SWT.

Dobra moralność jest oznaką szczęścia na świecie i w życiu ostatecznym. Pozycja moralności w islamie jest bardzo wysoka. Prorok Muhammad SAW, zapytany kiedyś o praktykę, którą większość ludzi wchodzi do nieba, powiedział:

تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

„Wierz w Allaha i miej dobre obyczaje”. (HR. Ahmad, Tirmidhi, Ibnu Majah)

Ponadto, w hadisie opowiadanym przez Tirmidhiego, Rasulullah SAW powiedział kiedyś:

Przeczytaj także: Najlepsze czasy modlitwy Dhuha (według nauk islamskich)

إِنَّ مِنْ أَحِبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاَُِ

„Zaprawdę, wśród tych, których kocham najbardziej i siedzę najbliżej mnie w Dniu Zmartwychwstania, są ci, którzy są moralnie dobrzy”. (HR. Tirmidhi)

Poprzez hadis opowiadany przez Ahmada i Bukhari:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

„Z pewnością wysłano mnie do doskonałej moralności”. (HR. Ahmad, Bukhari)

Argument na temat moralności zawarty jest w Koranie, wersecie 4. Sura Al-Qalam. Allah SWT mówi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

- I zaprawdę, jesteś ponad wielkimi moralnościami. (Sura Al-Kalam [68]: 4)

Prorok Muhammad SAW jest człowiekiem o najlepszym charakterze, najdoskonalszych manierach i najpiękniejszym muamalah, tak więc my jako naród jesteśmy zobowiązani do naśladowania wszystkich jego dobrych obyczajów. Jak powiedział Allah w Sura Al-Ahzab werset 21:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْهجُو اللَّـ وَالْيَوْرً ال

„Zaprawdę, Wysłannik Allaha ma dla was dobry przykład dla tych, którzy spodziewają się spotkania z Allahem i Ostatniego Dnia i wspominają Allaha z dużą ilością dhikr”. (Sura Al-Ahzab [33]: 21)

Tak więc, wyjaśnienie Akhalak, jaki jest cel, rodzaje i przykłady, Obyśmy wyposażeni byli w dobrą i godną pochwały moralność. Aamiin. Może być użyteczne!