PEŁNE wartości Pancasila (Sila-1,2,3,4,5) w życiu

Wartości Pancasila

Wartości Pancasila odzwierciedlają wartości codziennego zachowania narodu świata. Ta wartość może być pokazana bezpośrednio poprzez wskazania w Pancasila.


Negara World to suwerenny kraj o ideologii zwanej ideologią Pancasila.

Ideologia Pancasila oznacza, że ​​Pancasila jest używana jako fundamentalny element struktury państwa i celów państwa światowego.

W Pancasila istnieje pięć wskazań, które brzmią:

Pancasila

 1. Wiara w jedynego Boga
 2. Sprawiedliwa i cywilizowana ludzkość
 3. Jedność świata
 4. Społeczność kierująca się mądrością Mądrość w reprezentatywnych konsultacjach
 5. Sprawiedliwość społeczna dla wszystkich ludzi na świecie

Pięć powyższych wskazań ma pięć podstawowych wartości, a mianowicie boskość, człowieczeństwo, jedność, demokrację i sprawiedliwość . Wartości Pancasila mają swoje znaczenie, które należy zastosować w życiu codziennym.

Wartości Pancasila

Jak widzieliśmy, wartości Pancasila składają się z pięciu podstawowych wartości, które są symbolizowane przez każdą część tarczy orła.


W każdym symbolu części tarczy orła nie są wybierane losowo, ale są ułożone zgodnie z odpowiednim znaczeniem w Pancasila. Znaczenia zawarte w symbolu tarczy orła to:

Wartość Pancasila w symbolu Złotej Gwiazdy

symbol złotej gwiazdy

Pierwsza wskazówka w Pancasila to boskie nakazy, które są symbolizowane przez złotą gwiazdę na czarnym tle. Z tego symbolu złota gwiazda przedstawia, że ​​naród świata uznaje istnienie Boga Wszechmogącego.

Ponadto światło gwiazdy porównuje się do źródła światła pochodzącego od Boga Wszechmogącego, jako źródła światła, które oświetla kraj świata. Czarne tło przedstawia naturalne kolory, z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego, mamy nadzieję, że ludzie na Świecie nie zgubią się w prowadzeniu życia.

W pierwszym wskazaniu, które brzmi: Najwyższe Panowanie, zawarte w nim wartości są następujące:

 • Wierz w istnienie Boga Wszechmogącego i wykonuj rozkazy oraz trzymaj się z dala od Jego zakazów zgodnie z ich przekonaniami.
 • Szacunek dla wyznawców innych religii.
 • Miejcie tolerancję między wspólnotami religijnymi.
 • Nie forsujcie woli między wspólnotami religijnymi.
 • Nie wyśmiewaj się z przekonań innych ani nie wyśmiewaj ich.
Przeczytaj także: Przykład tekstu wyjaśniającego (PEŁNY): tsunami, powódź, społeczność i kultura

Wartość Symbol Złoty Łańcuch

symbol łańcucha

Zasada człowieczeństwa w Pancasila jest reprezentowana przez złoty łańcuch. Przy bliższym przyjrzeniu się, złoty łańcuszek na tarczy miał inne ogniwo. Istnieją kwadratowe i okrągłe kształty, które przedstawiają mężczyzn i kobiety jako ludzi na świecie. Te łańcuchy są związane bez zerwania, co pokazuje relacje między ludźmi na świecie, które są splecione i wzajemnie się pomagają. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają równe prawa, jak ludzie na świecie.

Drugie wskazanie brzmi: Sprawiedliwa i cywilizowana ludzkość, która zawiera następujące wartości:

 • Wszyscy ludzie na świecie mają równe prawa wobec prawa, religii, społeczeństwa i innych.
 • Nie ma różnicy między jedną rasą a drugą wśród ludzi na świecie.
 • Należy nadać priorytet postawie rozwagi i wzajemnej pomocy.
 • Należy przestrzegać ludzkich wartości wśród ludzi na świecie.
 • Szanujcie opinie innych.

Wartość symbolu Banyan Tree

Banyan Tree

Symbol jedności znajduje się na symbolu figowca na białym tle. Figowiec symbolizuje sam świat. Zasadniczo figowiec jest dużym i wysokim drzewem o grubych liściach, które są używane przez ludzi na całym świecie jako cień.

Poza tym jest tam korzeń figowca, który jest porównywany do wszystkich plemion na świecie. Chociaż jest wiele gałęzi korzeniowych, korzenie trzymają się razem, tworząc drzewo figowe, które utrzymuje je w pozycji pionowej.

Chociaż na świecie istnieją różne plemiona i kultury, jedność jest nadal utrzymywana, aby świat mógł trwale stać się jednym państwem.

W zasadzie jedności, która brzmi Jedność świata, istnieje kilka wartości, które zawiera się w życiu codziennym, a mianowicie:

 • Posługując się językiem jedności świata między regionami.
 • Walcz o pachnące imię narodu świata.
 • Miłość do świata ojczyzny.
 • Przedkładanie jedności i uczciwości nad interesami osobistymi.
 • Miej ducha patriotyzmu, gdziekolwiek jesteś.
Przeczytaj także: KOMPLETNA tradycyjna odzież aseska + zdjęcia

Głowa Byka Herb

Głowa byka na czarno-białej tarczy garudy na czerwonym tle symbolizuje populistyczny symbol w czwartym przykazaniu Pancasila.

Symbol głowy byka reprezentuje sens życia społecznego byka. To samo dotyczy światów, które żyją ze sobą w harmonii. W życiu społecznym i nadrzędnych osobistych opiniach należy podejmować wspólne decyzje.

Czwarta zasada, która brzmi: Demokracja kierowana mądrością w konsultacjach reprezentatywnych, ma następujące wartości:

 • Światowi przywódcy muszą być mądrzy.
 • Pokrewieństwo musi być najważniejsze.
 • Suwerenność narodu jest w rękach ludu.
 • Mądrość w podejmowaniu rozwiązań.
 • Podejmowane decyzje muszą opierać się na rozważaniach, aby osiągnąć wzajemne porozumienie.
 • Nie narzucaj innym woli.

Symbol ryżu i bawełny

wartość piątych wskazań Pancasila

Ostatnią wskazówką w Pancasila jest żółty ryż i zielona bawełna na białym tle. Ryż i bawełna to symbole źródeł odzieży i pożywienia potrzebnego narodowi świata.

Celem narodu światowego jest stworzenie opieki społecznej, zarówno odzieży, jak i żywności, bez żadnych luk społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych, aby sprawiedliwość mogła być urzeczywistniona.

Ostatnia zasada Pancasila, która brzmi Sprawiedliwość społeczna dla wszystkich ludzi na świecie, zawiera następujące wartości:

 • Uczciwe zachowanie należy stosować zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, jak i politycznej.
 • Należy przestrzegać praw i obowiązków każdego człowieka.
 • Urzeczywistnienie sprawiedliwości społecznej dla ludzi na świecie.
 • Cel sprawiedliwego i dostatniego ludu świata.
 • Wspieraj postęp i rozwój krajów świata.

Tyle dyskusji na temat znaczenia i wartości Pancasila zawartych w każdym wskazaniu.

Oprócz wartości Pancasila, istnieją również punkty Pancasila, które można wykorzystać jako podstawę do praktykowania Pancasila w życiu codziennym.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego może dodać wgląd i miłość do ojczyzny świata.