Przykład dobrego i poprawnego (najnowszego) oficjalnego zaproszenia

przykład formalnego zaproszenia

Przykład oficjalnego listu z zaproszeniem można wykorzystać, aby list z zaproszeniem, który sporządzasz, był zgodny z dobrym i poprawnym pismem. Tutaj podajemy przykład oficjalnego listu z zaproszeniem, który może posłużyć jako odniesienie do jego sporządzenia.


List z zaproszeniem to list zawierający zaproszenie osoby lub grupy do udziału w określonych zajęciach. Istnieją dwa rodzaje zaproszeń: nieformalne i oficjalne zaproszenia. Różnica polega na tym, że oba mają różne struktury i służą do różnych celów.

Oficjalne zaproszenie według KBBI jest listem używanym w celach formalnych.

Na przykład osoba, agencja lub organizacja ma oficjalny interes, a następnie przekazuje list do zamierzonej strony w postaci zaproszenia, okólnika, listu powiadamiającego i innych, którzy chcą uczestniczyć w wydarzeniu.

Oficjalna sekcja zaproszeń

Przygotowując oficjalny list z zaproszeniem, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii dotyczących elementów zaproszenia i ich kolejności. Oto kilka ważnych elementów dobrego i poprawnego oficjalnego zaproszenia.

Blankiet firmowy

Papier firmowy to tożsamość firmy lub agencji, dzięki czemu odbiorca listu zna pochodzenie listu z zaproszeniem. Każde formalne zaproszenie musi mieć nagłówek firmowy z opisem konkretnej instytucji.

Data listu

Data napisania listu stanowi odniesienie do znaczenia listu z zaproszeniem w momencie wysłania zaproszenia.

Imię i nazwisko oraz adresat

Ta sekcja musi być jasno określona, ​​aby imię i nazwisko oraz adresat główny nie powodowały nieporozumień ze strony odbiorcy.

Treść listu

Treść listu jest najważniejsza, ponieważ opisuje treść listu, który jest przydatny w zaproszeniu adresata do udziału w pewnych oficjalnych wydarzeniach lub zainteresowaniach.

Czas i miejsce

Przeczytaj także: Jak zmienić temperaturę w stopniach Fahrenheita na stopnie Celsjusza i przykłady

Część, którą należy uwzględnić, to czas i miejsce realizacji, ma to na celu, aby odbiorca listu z zaproszeniem nie był zdezorientowany i znał czas i miejsce wydarzenia.

Załączniki lub agenda

Niektóre oficjalne zaproszenia używają tej sekcji, a inne nie. Agenda jest zwykle używana do wyjaśnienia tematu wydarzenia, tak aby osoba zaproszona była ogólnie świadoma wydarzenia.

Pieczątka i podpis

Pieczęć i podpis są mocnym dowodem na to, że zaproszenie pochodzi od oficjalnej strony prowadzącej działalność.

Przykład formalnego zaproszenia

Abyś mógł napisać list zgodnie z dobrym i poprawnym pismem, podajemy przykład oficjalnego listu z zaproszeniem, który może być wykorzystany jako punkt odniesienia przy jego tworzeniu.

Oficjalne zaproszenie firmy

Przykład formalnego zaproszenia

Oficjalne zaproszenie organizacji młodzieżowej

Przykład formalnego zaproszenia

List Intra School Student Organization (OSIS)

Oficjalne zaproszenie do szkoły

Oficjalne zaproszenie do organizacji Campus Extra

Przykład formalnego zaproszenia

Oficjalne zaproszenie do wioski

Przykład formalnego zaproszenia

To jest wyjaśnienie dobrego i poprawnego przykładu oficjalnego zaproszenia. Może być użyteczne!