Kobiety Sholehah: Natura i cechy w islamie

pobożna kobieta

Pobożne kobiety mają naturę posłuszeństwa i oddania Allahowi SWT i rozumieją religię, zakrywają swoje genitalia i chronią zasłony, są dobre w okazywaniu wdzięczności, zawsze są posłuszne i posłuszne swoim mężom.

Pobożne kobiety, lepsze niż świat i wszystko na nim. W muzułmańskim hadisie jest powiedziane: „Świat jest biżuterią. A równie dobra jak biżuteria jest pobożna kobieta.

Rzeczywiście, przypowieść, którą Allah SWT daje każdej pobożnej kobiecie, jest tak piękna. Podobnie biżuteria na świecie jest lepsza niż reszta świata.

To naprawdę godne pogardy, jeśli chwała kobiet jest postrzegana w kategoriach dochodów, wykształcenia, statusu i pozycji. Poza tym Allah SWT obiecuje niebo każdej pobożnej kobiecie.

Charakter i charakterystyka kobiet Sholehah

Pobożne kobiety są stworzeniami Allaha SWT, które są bardzo uprzywilejowane, jest oczywiste, że wiele rozdziałów Koranu wspomina o wielu przywilejach kobiet.

Islam stawia kobiety jako najszlachetniejsze istoty, których należy strzec, a także stawia kobiety na zaszczytnej pozycji.

pobożna kobieta

Allah SWT stworzył kobiety i ich urodę od stóp do głów. Piękno ocenia się nie tylko na podstawie fizyczności, ale także serca i umysłu. Podobnie jak biżuteria, należy ją pielęgnować i pielęgnować.

Charakter kobiet znajduje odzwierciedlenie w ich postawach i działaniach, a mianowicie:

1. Kobiety, które są posłuszne i oddane Allahowi SWT i rozumieją religię.

Najważniejszym przepisem jest zrozumienie nauk religijnych, umiejętność czytania i recytowania wersetów Al-Koranu, które mogą być podstawą do realizacji własnego gospodarstwa domowego na solidnych podstawach, aby przygotować pokolenie muzułmanów, którzy zostaną przez niego pobłogosławieni.

Przeczytaj także: Ayat Kursi: pismo arabskie, jego znaczenie i zalety

Pobożna kobieta zawsze będzie wierzyć i wierzyć, że Allah Subhaanahu wata'ala jest jej Rabbem, a alejhi Muhammada salallahu jest jej prorokiem, a islam jest przewodnikiem po jej życiu.

Wpływ tego wszystkiego jest wyraźnie widoczny w jego słowach, czynach i praktykach. Będzie trzymał się z dala od wszystkiego, co wywołuje gniew Boga, boi się Jego bolesnych udręk i nie odstępuje od Jego reguł.

2. Kobiety, które zakrywają swoje genitalia i noszą chusty.

Pobożne kobiety zawsze z przyjemnością dbają o swoje chusty. Aby wyszła tylko w schludnej zasłonie, szukając ochrony przed Allahem i dziękując Mu za zaszczyt, jaki daje istnienie tego prawa zasłon.

Gdzie Allah Subhaanahu wata'ala chce dla niego świętości z zasłoną. Allah mówi:

Czyli: „O Proroku, powiedz swoim żonom, córkom i żonom wierzących:„ Niech rozciągną zasłony na całym ciele ”. to znaczy, że są łatwiejsze do rozpoznania, dlatego nie są zaniepokojeni. a Bóg jest przebaczający, litościwy! " (Sura Al Ahzab: 59).

3. Kobiety, które potrafią być wdzięczne

Kobiety, które nie narzekają często i potrafią czerpać radość z każdego istniejącego życia i wyciągać z niego lekcje.

Rasulullah SAW wyjaśnił, że większość mieszkańców piekła to kobiety, które są kufr, z których jedna to kobiety, które są kufuri ze swoimi mężami i które są kufurami z dobroci męża.

Jeśli kobieta została żoną, dobrze jest być wdzięcznym i przyjmować dary, które daje jej mąż, oraz umieć przyjąć życzliwość męża i nie zapomnieć o niej.

4. Kobieta, która jest zawsze na istigfar

Pobożna kobieta w jej sercu jest zasadzona strachem przed Allahem, kiedy popełnia błąd lub czyny, które są zakazane i nienawidzone przez Allaha.

Aby pobożne kobiety zawsze dbały o siebie, zawsze robiąc to z daleka i prosząc o przebaczenie od Allaha SWT. Jego usta, które zawsze są mokre, intonują imiona Allaha, wykonują dhikr i do istigfar.

Przeczytaj także: Modlitwa pielgrzymki (pełna) - intencja, czytanie, procedury i czas

5. Kobieta posłuszna mężowi

Pobożne kobiety są zobowiązane do posłuszeństwa i posłuszeństwa swoim mężom. Pobożna kobieta zawsze zachowuje posłuszeństwo mężowi, jedno słowo, kocha go, zaprasza go do dobroci, doradza, dba o jego dobro, nie podnosi do niego głosu i słów, nie rani jego serca.

Allah mówi w Al Koran sura An Nisa werset 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Znaczenie:

„Żona szlehy jest posłuszna i dba o siebie, gdy jej męża nie ma w pobliżu, ponieważ Allah się nimi zajął”. (An-Nisa: 34).

Powyższy przegląd omawia naturę i cechy pobożnych kobiet, dzięki czemu znając cechy pobożnych kobiet, jesteśmy w stanie je naśladować i praktykować.

I zawsze rób z tego motywację, aby stać się muzułmanką, która poprawia się i zawsze staje się lepszą osobą. Aamiin.