Intensywne czytanie: definicja, charakterystyka, cel, korzyści i rodzaje

intensywne czytanie

Intensywne czytanie to uważne studiowanie, uważne studiowanie i szczegółowe traktowanie czytanego tekstu. Ogólnie rzecz biorąc, intensywne czytanie dotyczy krótkich tekstów o objętości około dwóch do czterech stron.

Czytanie jest jednym z najobszerniejszych źródeł informacji. Często informacje są przedstawiane w formie pisemnej za pośrednictwem mediów elektronicznych lub papierowych, takich jak gazety lub magazyny.

Aby lepiej zrozumieć treść czytanego tekstu, potrzebne są intensywne techniki czytania. Poniżej znajduje się dalszy opis intensywnego czytania w postaci zrozumienia, cech, celów, korzyści i różnych typów.

Zrozumienie intensywnego czytania

Intensywne czytanie to uważne studiowanie, uważne studiowanie i szczegółowe obchodzenie się z czytanym tekstem. Ogólnie rzecz biorąc, intensywne czytanie dotyczy krótkich tekstów o objętości około dwóch do czterech stron. Ćwiczenia z intensywnego czytania są bardzo przydatne do znajdowania szczegółowych informacji lub do wykorzystania jako materiał do dyskusji.

Intensywne umiejętności czytania rozwijają krytyczne i oceniające postawy czytelników. W aspekcie poznawczym to, co można rozwinąć za pomocą technik intensywnego czytania, to umiejętność czytania kompleksowego.

Charakterystyka intensywnego czytania

Oto niektóre z następujących cech lub cech:

 1. Przeczytaj z wysokim poziomem zrozumienia, aby nie zapomnieć o treści czytanego tekstu.
 2. Szczegółowe czynności czytania w celu zrozumienia treści czytanego tekstu.
 3. Niektóre techniki intensywnego czytania obejmują skanowanie, przeglądanie, wszechstronne czytanie.
 4. Kładź nacisk na zrozumienie słów, słownictwa, zdań i całej treści czytanego tekstu.
 5. Ćwicz uważnie czytanie i skup się, aby zminimalizować występowanie błędów w strukturze, ortografii, słownictwie i interpunkcji.
 6. Rozwijanie krytycznej, kreatywnej i innowacyjnej postawy poprzez ocenianie czytania tekstów.
Przeczytaj także: KOMPLETNA tradycyjna odzież aseska + zdjęcia

Cel intensywnego czytania

intensywne czytanie

Oto kilka celów związanych z intensywnym czytaniem:

 • Uzyskaj informacje i materiały do ​​dyskusji.
 • Ułatw wybór tematu odpowiedniego tekstu do czytania jako materiału do dyskusji.
 • Sposoby wyboru odpowiedniego tematu z czytanego tekstu.
 • Zrozum treść tekstu, aby mógł zająć istotę problemu.
 • Zwiększaj wiedzę i wgląd, aby dyskusja była żywsza.

Korzyści z intensywnego czytania

intensywne czytanie

Istnieje kilka korzyści z intensywnego czytania, w tym:

 • Zrozum intencje autora
 • Zrozum treść czytanego tekstu.
 • Przestudiuj język czytanego tekstu.
 • Zrozum, oceń i oceń informacje.
 • Znajomość tła, w jakim został napisany tekst.
 • Może mieć dłuższą pamięć związaną z zawartością tekstu.

Typ intensywnego czytania

intensywne czytanie

Poniżej przedstawiono kilka rodzajów intensywnego czytania, na które składają się:

1. Dokładne czytanie

Czytanie peryferyjne to czynność czytania, która jest wykonywana ostrożnie. Ma to na celu zrozumienie, ocenę i ocenę niektórych informacji w pisemnych mediach. Uważne czytanie odbywa się stopniowo przez długi czas.

2. Czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem jest rodzajem czytania, którego celem jest zrozumienie czytanego tekstu. Wśród rzeczy, które należy zrozumieć, są standardy lub normy literackie, recenzje krytyczne, dramaty pisane i wzorce w dziełach fikcyjnych.

3. Krytyczne czytanie

Czytanie krytyczne to czynność polegająca na czytaniu, która jest przeprowadzana w sposób głęboki, oceniający i analityczny, nie tylko szukający błędów w tekście. Aspekty czytania krytycznego to zrozumienie intencji autora, podstawowa organizacja tekstu, prezentacja autora oraz krytyczne zasady czytania w życiu codziennym.

4. Przeczytaj pomysły

Czynność polegająca na czytaniu pomysłów to czytanie w celu znalezienia głównej idei lub idei z czytanego tekstu. Ta aktywność jest wykonywana z głębokim zrozumieniem.

Oto niektóre aspekty, które należy wziąć pod uwagę

 • Dlaczego jest to dobry tytuł lub temat;
 • Jakie problemy są omówione lub rozciągnięte w tekście;
 • Czego postać się uczy i czego robi.
Przeczytaj również: PEŁNY kierunek wiatru + jak określić i skorzystać

5. Przeczytaj studium języka

Ćwiczenie językowe polegające na czytaniu polega na czytaniu, które ma na celu poznanie języków używanych przez autora do przekazywania idei. Dzieje się tak, ponieważ język używany przez pisarza na ogół zmienia się za pomocą pewnych środków i symboli.

6. Czytanie literatury

Czytanie literackie to czynność polegająca na czytaniu dzieł literackich. Przedmiotowe utwory literackie to te, które wchodzą w zakres uznania i studiów akademickich oraz zainteresowań naukowych.


Zatem przegląd intensywnego czytania z jego znaczeniem, cechami, celami, korzyściami i rodzajami. Może być użyteczne.