Główna idea / główna idea jest ... (Definicja, typ i cechy) KOMPLETNE

głównym pomysłem jest

Główna idea lub główna idea to podstawowa idea lub podstawowa dyskusja opisana w akapicie. Główna idea staje się podstawową ideą tworzenia akapitu.

W akapicie możemy znaleźć główną ideę w głównym zdaniu, które jest przedmiotem dyskusji.

Rodzaje pomysłów

Ogólnie akapit składa się z głównych pomysłów i pomysłów wyjaśniających. Idea wyjaśniająca to zdanie opracowane w celu wyjaśnienia głównej idei.

Tymczasem główna idea to główna idea akapitu. Główna idea zwykle znajduje się na początku zdania, które nazywa się akapitem dedukcyjnym, lub na końcu zdania, które nazywa się akapitem indukcyjnym . Istnieją również akapity, które mają główną ideę na początku zdania i na końcu zdania, które nazywa się akapitem mieszanym .

głównym pomysłem jest

Charakterystyka głównych pomysłów

Łatwo możemy znaleźć główny pomysł. Dzieje się tak, ponieważ główna idea ma następujące cechy:

  1. Składa się z jednego, samodzielnego zdania.
  2. Powstały bez koniunkcji i przejść.
  3. Rozmieszczone według głównych tematów problemowych, które można dalej wyjaśnić.
  4. Miej jasne zdania bez innych połączonych zdań.
  5. Główna idea, która znajduje się na końcu, jest ogólnie oznaczona słowem (a więc wniosek, a więc i tak dalej).

Jak znaleźć główny pomysł lub główny pomysł

Znamy już charakterystykę głównej idei, dzięki czemu możemy łatwo znaleźć główną ideę akapitu. Istnieją jednak dwie wskazówki dotyczące znalezienia głównego pomysłu, a mianowicie:

1. Przeczytaj uważnie

Nie musimy czytać ogólnego charakteru fragmentu. Główną ideą jest temat dyskusji w akapicie, więc wystarczy wiedzieć, co jest omawiane na podstawie przeczytanych akapitów, wybierając zdania, które nie wyjaśniają innych zdań.

Przeczytaj także: Funkcje górnej kości (PEŁNE) + Struktura i rysunki

2. Znajdź główne zdanie

Następnie należy określić lokalizację głównego zdania. Po uważnym przeczytaniu fragmentu i poznaniu znaczenia czytania możemy dowiedzieć się, gdzie znajduje się główne zdanie akapitu.

Ogólnie rzecz biorąc, zdanie główne znajduje się na początku lub na końcu akapitu. Jednak główne zdanie nie zawsze jest pierwszym zdaniem akapitu.

Dlatego możemy znaleźć główne zdanie, uważnie czytając akapit przed określeniem głównego zdania. Po znalezieniu głównego zdania możemy pośrednio poznać główną ideę akapitu.

główna idea determinuje główną ideę

Przykład określenia głównej idei lub głównej idei

Przykład akapitu dedukcyjnego

Generał Khalid bin Walid to dowódca, który w swojej karierze nigdy nie przegrał, prowadząc armię na polu bitwy . Ma tytuł „Nieszablonowy miecz Boga”. Podczas wojny pokonał kiedyś armię bizantyjską z armią liczącą 240 000 osób. Chociaż wojska muzułmańskie, którymi wtedy dowodził, liczyły tylko 46 000 ludzi. Jednak dzięki jego ostrożnej strategii bitwę można było łatwo wygrać. Wojska wroga uciekły.

Przykład akapitu indukcyjnego

Dzieła literackie są wypadkową wyobraźni autora. Autor musi uwolnić swoją wyobraźnię, aby jego praca była wysokiej jakości. Bez siły wyobraźni nie jest możliwe, aby pisarz stworzył dzieło literackie o dużej wartości. Dlatego wyobraźnia jest ważnym aspektem w procesie tworzenia dzieł literackich.

Przykład akapitów mieszanych

Kilka wskazówek dotyczących nauki przed egzaminem końcowym (UAN) . Nigdy nie ucz się „zaimprowizowanego”. Oznacza to naukę dzień przed egzaminem. Ucz się od teraz. Nauka będzie skuteczna, jeśli nauczysz się zestawu pytań. Można to zrobić, odpowiadając na pytania w księdze pytań. Dopasuj to, a następnie oceń. Następnie w książkach poszukuje się materiału, który nie jest opanowany. Dlatego lepiej, aby nauczyciele podzielili się wskazówkami dotyczącymi uczenia się przed UAN.