9 przykładów krótkich tekstów do wykładów (różne tematy): cierpliwość, wdzięczność, śmierć itp.

krótki tekst wykładu

Tekst krótkiego wykładu zawiera zbiór krótkich wykładów na temat cierpliwości, wdzięczności, studiowania, rozwiązłości i wielu innych, które mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia w przygotowaniu dobrego wykładu.


W społeczności często spotyka się wykłady. Wielkopiątkowe kazania modlitewne, modlitwy świąteczne i powitanie niektórych wydarzeń.

Wykładowca to osoba, której publiczność zaufała i wygłosi przemówienie w formie wykładu dla ogółu społeczeństwa. Tematyka kazania również różni się w zależności od religii, społeczeństwa i środowiska akademickiego.

Oto kilka przykładów tekstów do wykładów, których można użyć jako zaleceń przy tworzeniu tekstów do wykładów.

Tekst krótkiego wykładu na temat cierpliwości

Krótki tekst wykładu

Cierpliwość to akt, który trudno zastosować wobec siebie. Jednak ucząc się rozpoznawać cierpliwość, możemy ćwiczyć się, aby być w stanie lepiej interpretować i wyciągać wnioski z testu cierpliwości.

Poniżej znajduje się przykład krótkiego wykładu na temat cierpliwości.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Szanowni Goście,

Allah SWT zawsze chce, aby Jego ludzie byli cierpliwi i wdzięczni we wszystkim. Sama cierpliwość jest arabskim zapożyczeniem, które oznacza powściągliwość. Zachowanie pacjenta będzie łatwe do zastosowania, jeśli zrozumiesz znaczenie i mądrość zdobytą dzięki praktyce cierpliwości. Dlatego zacznij wcześnie, aby przyzwyczaić się do stosowania cierpliwości w życiu codziennym.

Zachowanie pacjenta można zastosować, zdając sobie sprawę, że życie na świecie jest nierozerwalnie związane z różnymi doświadczeniami. Ale w istocie Bóg sprawdza Swój lud, czy mogą przejść przez próbę cierpliwie, czy nie. W tym celu działajmy cierpliwie, mając jednocześnie możliwość życia w świecie.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabaarakatuh.

Tekst krótkiego wykładu na temat wdzięczności

Krótki tekst wykładu

Wdzięczność jest wyrazem wdzięczności za coś, co zostało osiągnięte. Często w działalności religijnej jesteśmy wdzięczni za każdą okazję za wszystko, co otrzymaliśmy.

Poniżej znajduje się przykład krótkiego wykładu na temat wdzięczności.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Panie i Panowie,

Przy tej okazji omówię krótką radę naukową dotyczącą Wdzięczności. Na szczęście w praktyce ma wiele różnych wymiarów i kolorów. Wdzięczność w islamie odgrywa ważną rolę w regulowaniu działań odchodzących od serca.

Jeśli chcemy przyjrzeć się zjawisku chaosu, które ma miejsce pod koniec tego wieku, przekonamy się, że jedną z głównych przyczyn tego chaosu jest brak wdzięczności ludzi i odwrót od pamiętania o śmierci. Prawdziwa wdzięczność z pewnością zrodzi dobre i właściwe zachowanie.

Allah mówi o obowiązku dziękczynienia w Sura Al-Baqarah wersety 152 i 172, a znaczenie jest takie:

Więc pamiętaj o mnie, ja też będę pamiętał. Dziękujcie mi i nie zaprzeczajcie "

W jedynym wersecie Allah mówi, co oznacza:

„O wy, którzy wierzycie! Jedzcie z dobrego pożywienia, które wam dajemy, i dziękujcie Bogu, jeśli tylko Jemu oddajecie cześć.

Dwa powyższe wersety wyraźnie instruują nas, abyśmy byli wdzięczni za wszystko, co daje Allah.

Poza tym Rasulullah SAW powiedział: „To jest naprawdę niesamowite dla biznesu wierzącego, wszystkie jego sprawy są dla niego dobre. Nie można tego znaleźć tylko u wierzącego. Jeśli znajduje przyjemność, jest wdzięczny, to dobrze dla niego. Z drugiej strony, jeśli ma kłopoty, jest cierpliwy, więc to też jest dla niego dobre ”. (HR. Muzułmanin)

W innym wersecie Sura An-Nisa i Abraham Allah mówią również, co oznacza:

„Allah nie będzie cię torturował, jeśli jesteś wdzięczny i masz wiarę. Bóg jest wdzięczny, wszechwiedzący!

W liście Ibrahim brzmi następująco:

„I pamiętaj, kiedy twój bóg oznajmia:„ Zaprawdę, jeśli będziesz wdzięczny, z pewnością dodam ci (łaski), ale jeśli zaprzeczysz (Moje łaski), to z pewnością Moja kara będzie bardzo ciężka ”.

Z dwóch powyższych argumentów Koranu jasno wynika, że ​​musimy się czegoś nauczyć, mianowicie być wdzięcznym w każdej sytuacji, która nas spotyka. Nie pozwól nam być wśród tych, którzy odrzucają łaski, abyśmy zostali ukarani przez Boga.

Myślę, że wystarczy zakończyć to krótkie zgromadzenie naukowe na temat Wdzięczności, miejmy nadzieję, że będziemy mogli praktykować tę wdzięczność w każdym aspekcie naszego życia. Amen

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Krótki tekst wykładu na temat wymagającej wiedzy

Krótki tekst wykładu

To naturalne, że do badań wykorzystuje się ludzi jako doskonałe istoty rozumne. Uzbrojeni w wiedzę życie ludzkie będzie lepsze.

Poniżej znajduje się przykład krótkiego tekstu wykładu na temat znaczenia poszukiwania wiedzy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah, wszyscy jesteśmy nadal zdrowi fizycznie od Allaha SWT, abyśmy wszyscy mogli zgromadzić się na tym wydarzeniu. Modlitwy i pozdrowienia nie uciekają, przedstawmy je naszemu Panu, Wielkiemu Prorokowi Muhammadowi SAW. Miejmy nadzieję, że wszyscy dostaniemy wstawiennictwo w ostatnim yaumil. Amen.

Szanowni Goście,

Nauka pozwala nam zrozumieć, jak ważne jest studiowanie, tak jak podano przykład Allaha w pierwszym objawionym słowie. Ten Allah nauczył Proroka Mahometa czytać.

Ponadto w Sura Al Mujadalah werset 11 wyjaśnia pozycję tych, którzy studiują wiedzę. Allah wywyższy znających się na rzeczy ludzi.

Bez wiedzy ktoś będzie ślepy na to, co go otacza. Dlatego nie męcz się studiowaniem tak wysoko, jak to możliwe.

To, co powiedziałem, jeśli jest błąd w mówieniu czegoś, przepraszam.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Wykład o wolnym stowarzyszeniu

Wolne stowarzyszenia są bardzo rozpowszechnione w społeczności. Jeśli nie jesteś ostrożny w wyborze swojego środowiska, może to faktycznie mieć negatywny wpływ na Twój rozwój osobisty.

Przeczytaj także: Modlitwa o zbawienie życia ostatecznego: czytania, łacina i jej tłumaczenie

Poniżej znajduje się przykład krótkiego tekstu wykładu na temat rozwiązłości, który można przekazać, gdy chcesz przekazać temat dotyczący rozwiązłości.

Pokój wam, miłosierdzie i błogosławieństwo Allaha

Alhamdulillah, mówię do Allaha SWT, ponieważ otrzymałem błogosławieństwo, aby móc zebrać się w tym pokoju. Nie zapominam o modlitwie do Pana Proroka Mahometa, ponieważ podniosło to nas wszystkich z ciemnych wieków do teraźniejszości.

Pozwólcie, że podzielę się trochę wiedzą na temat rozwiązłości. Wolne zrzeszanie się stało się teraz bardzo niepokojącą rzeczą w społeczeństwie. W takim przypadku rodzice są zobowiązani do ponownego ścisłego nadzorowania dzieci. Zwykle większość rodziców nadzoruje swoje dzieci tylko wtedy, gdy są w domu.

Należy jednak zauważyć, że im bardziej dojrzałe jest dziecko, tym większy powinien być nadzór. Zwłaszcza jeśli Twoje dziecko polubiło płeć przeciwną. Jest to korzystne zarówno dla dzieci, jak i dla Ciebie jako rodziców. Na pewno nie chcesz i nie pozwalasz dzieciom, które zostały powierzone przez Allaha SWT, nawet zaangażować się w rozwiązłość seksualną.

Dlatego na tym spotkaniu zamierzamy trzymać się wszystkich nas i naszych rodzin z dala od świata rozwiązłości, która może nam zaszkodzić. Każdego dnia potrzebne są wskazówki, a także nadzór rodzicielski nad dziećmi. To dzisiejszy wykład, mniej więcej przepraszam. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Wykład o śmierci

Śmierć to wydarzenie, którego muszą doświadczyć wszystkie żyjące istoty. Pamiętanie o śmierci jeszcze bardziej uświadamia nam, że w końcu również i my doświadczymy śmierci.

Poniżej przykład tekstu z krótkiego wykładu na temat śmierci.

Pokój wam, miłosierdzie i błogosławieństwo Allaha

Allah SWT zawsze będzie dawał swoje łaski i dary swojemu ludowi. Zawsze i wszędzie powinieneś być wdzięczny za te przysługi. Z dzisiejszej okazji pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o śmierci.

W Koranie zostało to wyjaśnione w Sura Ali Imran werset 185. W wersecie tym jest jasne, że tam, gdzie śmierć przyjdzie na każdego człowieka, który żyje na świecie. Jeśli chodzi o czas, nikt nie wie, kiedy zacznie się jego śmierć. Pamiętajcie, moi bracia, życie na tym świecie jest tylko tymczasowe.

Zacznijcie pielęgnować dobroć i praktykować zaopatrzenie w życiu ostatecznym. To dlatego, że nic nie może nam pomóc, poza dobrymi uczynkami. Allah SWT przygotował niebo dla tych, którzy zawsze czynią dobro. Ale Allah SWT da piekło ludziom, którzy zaniedbują swoje życie na ziemi.

Dlatego nigdy nie popadajcie w zadowolenie z warunków panujących w tym śmiertelnym świecie. Są one tylko tymczasowe i zostaną w każdej chwili zabrane przez Allaha. To wszystko wyjaśnienie mojej śmierci. Obyśmy wszyscy zawsze byli chronieni przed mękami piekielnego ognia. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Tekst krótkiego wykładu na temat Ikhlasa

krótki tekst wykładu

Szczerość to praktyka wykonywana bez oczekiwania niczego w zamian. W naszym codziennym życiu jako religia musimy nauczyć się być szczerzy w robieniu czegoś.

Poniżej znajduje się przykład krótkiego tekstu wykładu na temat szczerości.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah, dziękujemy Allahowi SWT za otrzymanie zdrowia do tej pory. Nie zapomnij powiedzieć Sholawat Prorokowi Muhammadowi SAW.

Szanowni Państwo, w tej dyskusji wyjaśnię kwestię szczerości. W tym sensie, jaki zwykle znamy, szczerość można interpretować, gdy udzielamy pomocy, ale nie oczekujemy najmniejszej nagrody. Ale jeśli w religii, szczerość oznacza wszystko, co dzieje się z powodu Allaha SWT, bez chęci bycia chwalonym lub pozorowania pobożności.

Możesz zastosować szczerość wyłącznie ze względu na Allah SWT. Kiedy zachowujesz szczerość w swoim sercu. Wtedy Allah da ci nagrodę w postaci nagrody później. To już jest w QS. Al-Bayyinah werset 5. Zasadniczo, szczerości nie można zmierzyć żadną metodą.

Jednak im bardziej jesteśmy chętni do zrobienia czegoś, tym większa będzie nagroda. Szczerość będzie również bardzo ważną rolą w życiu. Dzieje się tak, ponieważ jeśli zrobimy coś siłą, wtedy Allah SWT nie zarejestruje tej miłości jako szczerego zachowania.

Po zrozumieniu, jak ważna jest szczerość, przećwiczmy, jak zrobić coś opartego na szczerości. To mój wykład. dzięki. Wassalamualaikum wr. Wb.

Krótki wykład o modlitwie

krótki tekst wykładu

Jako muzułmanin modlitwa jest naturalnie praktyką codziennego kultu. Modlitwa wpisana jest w filary islamu, co jest jedną z obowiązkowych praktyk wykonywanych przez muzułmanów.

Przeczytaj także: Modlitwy o Id al-Adha i Id al-Fitr (PEŁNE): Czytanie intencji, modlitw i wskazówek

Poniżej znajduje się przykład krótkiego wykładu na temat modlitwy.

Pokój wam, miłosierdzie i błogosławieństwo Allaha

Allah SWT zawsze będzie dawał swoje łaski i dary swojemu ludowi. Zawsze i wszędzie powinieneś być wdzięczny za te przysługi. Z dzisiejszej okazji pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o śmierci.

Zgromadzenie i publiczność, których kocha Allah SWT. Z dzisiejszej okazji przypomnę trochę o modlitwie. Modlitwa jest najważniejszą częścią islamu. Można więc stwierdzić, że modlitwa jest siłą islamu.

Mało tego, modlitwa to obowiązek, który muzułmanie muszą spełnić. W samej modlitwie jest głębsze znaczenie niż obowiązek muzułmanina. Nawet modlitwa jest dowodem wiary w Allaha SWT. Można więc powiedzieć, że w odróżnianiu muzułmanów, a mianowicie od ich modlitw.

Przed zakończeniem tego spotkania módlmy się wspólnie, abyśmy znaleźli się w klasie ludzi, którzy nie zaniedbują modlitwy. Dość już wykładów na temat obowiązkowej modlitwy, które przekazuję. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Wykład o Harmonii

W życiu społecznym harmonia jest ważnym czynnikiem budowania harmonijnych relacji. Harmonijna społeczność zawsze będzie działać ramię w ramię w tworzeniu zdrowego środowiska społeczności.

Poniżej znajduje się przykład krótkiego wykładu na temat harmonii.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah, dziękujemy Allahowi SWT za otrzymanie zdrowia do tej pory. Nie zapominam o modlitwie do Pana Proroka Mahometa, ponieważ podniosło to nas wszystkich z ciemnych wieków do teraźniejszości.

Każdy człowiek jako istota społeczna zawsze potrzebuje pomocy innych. Nie ma możliwości, aby ktoś mógł żyć samotnie w swoim środowisku. Z pewnością w jego życiu nastąpi inna ingerencja.

Dlatego zawsze musisz czynić dobro i pomagać między ludźmi. Ma to na celu stworzenie harmonijnej natury między innymi ludźmi. Ta harmonia odbywa się z krewnymi, przyjaciółmi, a także sąsiadami w całym domu. W ten sposób powstanie harmonia, której nie da się łatwo podzielić tylko z powodu nieporozumień.

Dość już wykładów na temat obowiązkowej modlitwy, które przekazuję. Przepraszamy, jeśli jest zdanie, które nie podoba się Twojemu sercu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wykład o kojarzeniu

To naturalne, że ludzie są w parach. W kwestii partnerstwa nie tylko każdy zaakceptuje, z kim zostanie dopasowany i ostatecznie ożeniony.

Poniżej znajduje się przykład krótkiego tekstu wykładu na temat kojarzenia graczy.

Pokój wam, miłosierdzie i błogosławieństwo Allaha

Allah SWT zawsze będzie dawał swoje łaski i dary swojemu ludowi. Zawsze i wszędzie powinieneś być wdzięczny za te przysługi. Przy dzisiejszej okazji pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat mate.

Na dzisiejszym spotkaniu omówimy matchmaking. Jak już wiemy, mecz został zorganizowany przez Allaha SWT. Ten mecz wciąż pozostaje tajemnicą, nawet w dniu ślubu niekoniecznie wiemy, czy osoba, którą poślubiamy, jest naszą bratnią duszą, czy osobą stworzoną dla nas.

Mateusza można zdefiniować jako partnera życiowego, który odzwierciedla siebie. Istnieją trzy rzeczy, które stanowią podstawę tego, że ta osoba jest godna bycia towarzyszem. Najpierw wybierz kogoś, kto wybacza, gdy popełniamy błędy, nawet jeśli bardzo trudno jest znaleźć dobrego partnera.

Po drugie, wybierz ludzi, którzy potrafią tolerować i akceptować każdą naszą wadę. Ponieważ w zasadzie nie każdy jest doskonały, ponieważ wszystko się uzupełnia. Po trzecie, wybierz tych, którzy mogą nas zmotywować, ponieważ koło życia wciąż się obraca i może zmotywować nas do lepszego kierunku.

Tak więc wniosek, jaki można wyciągnąć z tego tematu, jest taki, że musimy wybrać partnera, który może poprowadzić nas w lepszym kierunku i może zachęcić nas do bycia dobrymi i wielbienia Allaha SWT. Abyśmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera i mieć szlachetny charakter.

To nasza dzisiejsza dyskusja. Tak wiele wykładów dzisiaj mogę wygłosić.

Wassalamualaikum wr. Wb.


To około 9 przykładów krótkich tekstów wykładowych, które można wykorzystać podczas prowadzenia wykładu. Może być użyteczne!