11 Przykłady tła dla propozycji, raportów, tez, referatów

Przykładowe tło oferty

Przykłady tła dla tej propozycji obejmują tło wniosku, raportu, rozprawy i artykułu. Przedstawiono procedurę wykonania i pełne wyjaśnienie.


Ogólnie rzecz biorąc, praca naukowa ma inną strukturę pisma niż inne prace pisemne. Jedną z wyróżniających części jest tło.

Sekcja wprowadzająca to zbiór kilku tematów, które mówią o tym, co leży u podstaw napisania pracy przez autora.

Poza tym tło jest często zawarte w ważnych dokumentach, takich jak propozycje działań. Dlatego omówimy, jak poprawnie i poprawnie napisać tło.

Przykładowe tło oferty

Definicja tła

„Tło jest czymś, co leży u podstaw tego, co autor przekazuje w pracy”.

Zasadniczo tło jest umieszczane na początku pracy naukowej. Dzieje się tak, aby czytelnicy mogli najpierw zrozumieć wstępny opis intencji i celu autora.

Wypełnij tło

Tło jest zwykle poprzedzone problemami w środowisku, więc w części końcowej autor wyjaśni rozwiązania tych problemów.

Ogólnie mówiąc, tło zawiera następujące trzy rzeczy:

  1. Faktyczne warunki, w których pisarz opowiada o sytuacji, która jest problemem i należy się nią zająć.
  2. Warunki idealne, czyli warunki pożądane przez autora.
  3. Rozwiązanie w postaci krótkiego wyjaśnienia sposobu rozwiązania problemu wg autora.

Wskazówki dotyczące tworzenia tła

Przykładowe tło oferty

Po przeczytaniu powyższego wyjaśnienia możemy oczywiście zrobić tło dla artykułu. Oto kilka wskazówek, które ułatwią tworzenie tła:

1. Obserwacja problemu

Tworząc tło, powinniśmy rozejrzeć się wokół i dowiedzieć się, jakie obawy są w temacie artykułu.

2. Identyfikacja problemu

Po znalezieniu istniejącego problemu następnym krokiem jest zidentyfikowanie problemu. Celem identyfikacji jest wyraźne zidentyfikowanie problemu, zaczynając od osoby lub grupy, której dotyczy problem, obszaru, a nawet innych rzeczy związanych z problemem.

3. Analiza problemu

Kolejnym krokiem po dokładniejszym zbadaniu problemu jest analiza problemu. Następnie dogłębnie bada się problemy o znanym pochodzeniu, aby znaleźć rozwiązania tych problemów.

4. Rozwiązania końcowe

Po przeanalizowaniu istniejących problemów należy wyciągnąć wnioski, jak rozwiązać te problemy. Rozwiązanie jest następnie krótko opisane wraz z oczekiwanymi rezultatami wdrożenia rozwiązania.

Przykładowe tło oferty

Przykład tła oferty 1

1. Tło

Spirulina sp. to szeroko rozprzestrzeniająca się mikroalga, którą można znaleźć w różnych typach środowiska, zarówno w wodach słonawych, morskich, jak i słodkich (Ciferri, 1983). Dzisiejsza uprawa spiruliny ma na celu uzyskanie różnych korzyści, w tym w leczeniu anemii, ponieważ spirulina zawiera wysoki poziom prowitaminy A, bogatego źródła ß-karotenu, witaminy B12. Spirulina sp. zawiera również potas, białko o dużej zawartości kwasu gamma-linolenowego (GLA) (Tokusoglu i Uunal, 2006) oraz witaminy B1, B2, B12 i C (Brown i in ., 1997), więc jest bardzo dobry, gdy jest stosowany jako pasza lub składniki żywności a jako składnik kosmetyków można również stosować leki i spirulinę.

Produktywność komórkowa Spirulina sp. pod wpływem ośmiu głównych składników czynników pożywki, w tym intensywności światła, temperatury, rozmiaru inokulacji, ładunku rozpuszczonych ciał stałych, zasolenia, dostępności makro i mikroelementów (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca i Fe , Zn, Cu, Ni, Co i W) (Sanchez i in ., 2008).

Mikroskładniki odżywcze są potrzebne do wzrostu Spirulina sp. wśród nich są pierwiastki Fe, Cu i Zn. Pierwiastek Fe jest potrzebny roślinom do tworzenia chlorofilu, składników enzymów cytochromowych, peroksydazy i katalazy, jeśli spirulina sp. brak pierwiastka Fe spowoduje chlorozę (brak chlorofilu). Pierwiastek Zn jest potrzebny do syntezy tryptofanu, jest aktywatorem enzymów i reguluje tworzenie się chloroplastów i skrobi, jeśli spirulina sp. niedobór pierwiastków Zn spowoduje chlorozę, a kolor spiruliny blednie.

Samo tworzenie jonów Fe i Zn można uzyskać przez elektrolizę wody. Elektroliza wody to zdarzenie polegające na rozkładaniu związków wodnych (H 2 O) na tlen (O 2 ) i wodór (H 2 ) za pomocą prądu elektrycznego przepływającego przez wodę (Achmad, 1992). Gaz H 2 jest potencjalnie wykorzystywany jako źródło energii ze względu na swój przyjazny dla środowiska charakter (Bari i Esmaeil, 2010). W przypadku elektrod Fe i Zn uzyskuje się jony Fe2 + i Zn2 +.

Przykład tła oferty 2

1.1. tło

Technologia nanomateriałów rozwinęła się w XIX wieku i nawet teraz ta technologia nadal szybko się rozwija (Nurhasanah 2012). Technologia ta wykorzystuje nanometry mierzące materiał lub jeden na miliard metra (0,0000001) m w celu poprawy wydajności urządzenia lub systemu (Y Xia, 2003). W nanoskali wystąpią unikalne zjawiska kwantowe, takie jak platyna metal zwana materiałem obojętnym, przekształcająca się w materiały katalityczne w nanoskali oraz stabilne materiały, takie jak aluminium, stające się łatwopalne, materiały izolacyjne zamieniające się w przewodniki w nanoskali (Karna, 2010).

Związki tlenku wolframu w nanoskali będą miały wyjątkowe właściwości, które można wykorzystać jako fotokatalizatory, półprzewodniki i ogniwa słoneczne (Asim, 2009). Tlenek wolframu ma stosunkowo niską energię przerwy wzbronionej między 2,7-2,8 eV (Morales i in., 2008). To sprawia, że ​​tlenek wolframu jest wrażliwy na widmo światła widzialnego i ma dość dobrą absorpcję światła w widmie światła widzialnego (Purwanto i in., 2010).

Związki tlenku wolframu można syntetyzować kilkoma metodami, w tym zol-żel, suszeniem rozpyłowym wspomaganym płomieniem i pirolizą natryskową wspomaganą płomieniem (Takao, 2002). Najczęściej stosowaną metodą jest piroliza natryskowa wspomagana płomieniem. Oprócz niskiego kosztu jednorodność nanocząstek jest całkiem dobra i można je stosować w dużych ilościach produkcyjnych (Thomas, 2010). Ta metoda wykorzystuje proces aerozolowy, w którym cząstki zostaną zawieszone w gazie, tak że powstałe cząstki są bardzo małe (Strobel, 2007).

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Purwanto i wsp. 2015 pokazuje, że wyniki tlenku wolframu utworzonego przez 0,02 M parawolframian amonu w 500 ml 33% rozpuszczalnika etanolowego tworzą cząsteczki tlenku wolframu o średniej wielkości 10 mikrometrów. Jednak dane dotyczące cząstek tlenku wolframu powstających przy innych stężeniach parawolframianu amonu nie są wymienione, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby określić wyniki tlenku wolframu powstającego w wyniku kilku zmian stężenia w syntezie nanocząstek tlenku wolframu przy użyciu pirolizy natryskowej wspomaganej płomieniem.

Przykład 3

tło

W liniach transmisyjnych, zwłaszcza transmisji sygnału o częstotliwości radiowej (RF), jednym z podstawowych parametrów jest współczynnik odbicia [1]. Współczynnik odbicia jest zawsze uwzględniany w pomiarze wielkości fal elektromagnetycznych, takich jak moc RF, tłumienie i wydajność anteny. Pomiar współczynnika odbicia jest ważnym procesem dla przemysłu złącz RF i przemysłu kablowego w celu określenia jego jakości.

Sygnał RF generowany przez źródło generatora sygnału jest przesyłany do urządzenia odbiorczego (odbiornika). Sygnał RF jest dobrze absorbowany przez odbiornik, jeśli istnieje dopasowanie impedancji między linią transmisyjną a odbiornikiem. I odwrotnie, jeśli linie transmisyjne i odbiorcze nie mają doskonałego dopasowania impedancji, część sygnału zostanie odbita z powrotem do źródła. Ogólnie stwierdzono odbity sygnał RF. Ilość odbitego sygnału jest wyrażona współczynnikiem odbicia. Im większa wartość współczynnika odbicia, tym większy sygnał odbity. Duże odbicia sygnału mogą spowodować uszkodzenie źródeł sygnału RF, takich jak generatory sygnału.

Przeczytaj także: Kingdom Plantae (rośliny): charakterystyka, typy i przykłady [PEŁNY]

Efektywność w procesie transmisji sygnałów RF, zwłaszcza w branży telekomunikacyjnej, jest potrzebna do minimalizacji kosztów operacyjnych w dłuższej perspektywie. Jednym ze sposobów na to jest zapobieganie utracie sygnału lub jego odbiciu z powrotem do źródła. Jeśli odbity sygnał jest bardzo duży, może to spowodować uszkodzenie źródła sygnału. Jednym ze środków zapobiegawczych przed wystąpieniem uszkodzenia jest pomiar współczynnika odbicia urządzenia w celu ustalenia, ile sygnału zostanie odbite z powrotem do źródła. W związku z tym wymagane jest testowanie sprzętu telekomunikacyjnego, aby zapewnić jego jakość. Test ten można przeprowadzić, mierząc współczynnik odbicia na urządzeniach nadajnika i odbiornika, takich jak czujniki mocy.Urządzenie o małym współczynniku odbicia zapewni efektywny i wydajny proces transmisji. Dlatego Centrum Badań Metrologii LIPI jako Narodowy Instytut Metrologii (NMI) zbudowało system do pomiaru współczynnika odbicia w urządzeniach sygnalizacyjnych RF. Pomiary współczynnika odbicia przeprowadzane są w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 3 GHz zgodnie z powyższymi celami. Mamy nadzieję, że dzięki temu systemowi będzie on mógł świadczyć usługi pomiaru współczynnika odbicia dla zainteresowanych stron.Pomiary współczynnika odbicia przeprowadzane są w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 3 GHz zgodnie z powyższymi celami. Mamy nadzieję, że dzięki temu systemowi będzie on mógł świadczyć usługi pomiaru współczynnika odbicia dla zainteresowanych stron.Pomiary współczynnika odbicia przeprowadzane są w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 3 GHz zgodnie z powyższymi celami. Mamy nadzieję, że dzięki temu systemowi będzie on mógł świadczyć usługi pomiaru współczynnika odbicia dla zainteresowanych stron.

Przykład tła oferty 4

tło

System dystrybucji energii elektrycznej jest rozległym systemem, który łączy jeden punkt z drugim, dzięki czemu jest bardzo wrażliwy na zakłócenia, które zwykle są spowodowane zwarciami i zakłóceniami uziemienia. Zakłócenia te mogą spowodować znaczny spadek napięcia, zmniejszyć stabilność systemu, zagrozić życiu ludzi i uszkodzić sprzęt elektroniczny. Potrzebujemy więc systemu uziemienia dla sprzętu.

W układzie uziemiającym im mniejsza wartość rezystancji uziemienia, tym większa zdolność do przepływu prądu do ziemi tak, aby prąd zwarciowy nie płynął i nie uszkadzał urządzenia, czyli tym lepszy jest system uziemienia. Idealne uziemienie ma wartość rezystancji bliską zeru.

W miejscach o dostatecznie dużej rezystywności gruntu, przy kamienistym i gęstym gruncie, poprawa redukcji impedancji układu uziemienia poprzez uziemienie prętowe może być niemożliwa. W niniejszej pracy obróbka gleby zostanie przeprowadzona za pomocą węgla drzewnego z łupin orzecha kokosowego w celu uzyskania jak najmniejszej wartości rezystywności gruntu, ponieważ na ogół rezystywność węgla drzewnego jest niższa niż rezystywność gleby.

Przykład tła oferty 5

tło

Stosowanie oleju / oleju smarującego wpływa na osiągi silnika, ponieważ olej działa jak amortyzator tarcia między elementami silnika, co może powodować zużycie silnika. Lepkość to fizyczna właściwość oleju, która określa prędkość ruchu lub opór przepływu smaru [1]. Olej ma cząsteczki, które są niepolarne [2]. Cząsteczka niepolarna poddana działaniu zewnętrznego pola elektrycznego spowoduje indukcję częściowego ładunku i wytworzy duży moment dipolowy, a jego kierunek jest proporcjonalny do zewnętrznego pola elektrycznego [3].

Właściwości elektryczne każdego materiału mają unikalną wartość, a wielkość jest określana przez wewnętrzne warunki materiału, takie jak skład materiału, zawartość wody, wiązania molekularne i inne warunki wewnętrzne [4]. Pomiary właściwości elektrycznych mogą posłużyć do określenia stanu i stanu materiału, określenia jakości materiału, procesu suszenia oraz pomiaru wilgotności w sposób nieniszczący [5].

Badania dotyczące pomiaru właściwości elektrycznych oleju zostały przeprowadzone przez Putrę (2013) [6], a mianowicie pomiaru pojemności przy użyciu równoległej płytki kondensatora przy wykonywaniu czujników jakości oleju. Dlatego pomiar pojemności i stałej dielektrycznej metodą dielektryczną lub równoległą płytą przy niskich częstotliwościach i zmianach lepkości. Oczekuje się, że pomiar ten posłuży jako wstępne badanie przy pomiarze lepkości metodą dielektryczną.

Celem pracy było określenie zastosowania metody dielektrycznej do pomiaru wartości pojemności i stałej dielektrycznej oleju oraz pomiaru pojemności i stałych dielektrycznych oleju przy zmianach częstotliwości i zmian lepkości.

Przykład tła oferty 6

tło

Nadprzewodnictwo to materiał, który może całkowicie przewodzić duże ilości prądu elektrycznego bez odczuwania oporu, dzięki czemu materiał nadprzewodzący może być utworzony z drutu, który jest używany do wytworzenia dużego pola magnetycznego bez odczuwania efektu ogrzewania.

Duże pole magnetyczne można wykorzystać do podnoszenia ciężkich ładunków poprzez podobieństwo biegunów magnetycznych, więc można je wykorzystać do zbudowania lewitującego pociągu bez użycia kół. Bez tarcia kół pociąg jako środek transportu może poruszać się szybko i zużywać mniej energii. Istnieje korelacja między silnym polem magnetycznym a wysoką temperaturą krytyczną (Tc) materiałów nadprzewodzących, gdzie przy wysokiej temperaturze krytycznej łatwiej będzie wytworzyć 2 pola magnetyczne silny.

Tworzenie struktur nadprzewodzących na podstawie rozbieżności masy planarnej (PWD) może zwiększyć krytyczną temperaturę materiału nadprzewodzącego (Eck, JS, 2005). Zaletami innych materiałów nadprzewodzących są: nośnik danych, stabilizator napięcia, szybki komputer, oszczędzanie energii, generator wysokiego pola magnetycznego w reaktorach jądrowych syntezy jądrowej oraz superczułe czujniki pola magnetycznego SQUID.

Systemy nadprzewodnikowe o wysokiej Tc są na ogół związkami wieloskładnikowymi o wielu różnych fazach strukturalnych i złożonej strukturze krystalicznej. Układ Pb2Ba2Ca2Cu3O9 to także ceramiczny związek tlenkowy, który posiada wielowarstwową strukturę z charakterystycznym wstawieniem warstwy CuO2. Istnieje korelacja między strukturą nadprzewodzącą a temperaturą krytyczną (Frello, T., 2000), tak że tworzenie struktur opartych na planarnej rozbieżności masy (PWD) ma się zwiększać. temperatura krytyczna nadprzewodników (Barrera, EW i in., 2006) Jako związek wieloskładnikowy, system Pb2Ba2Ca2Cu3O9 wymaga kilku komponentów jako materiałów do tworzenia złożonych warstw strukturalnych.

Przykład 7

tło

Jednym ze sposobów leczenia raka jest stosowanie radioterapii. Zewnętrzne urządzenie do radioterapii wykorzystujące kobalt-60 (Co-60) działa w leczeniu raka poprzez dostarczanie promieniowania gamma (γ) z Co-60. Promieniowanie gamma jest skierowane na części ciała, więc może zabijać komórki rakowe, ale jest mniej prawdopodobne, że trafi do zdrowych komórek ciała [1]. W pracy projekt przewiduje grubość ścian betonu w sali radioterapii, wykorzystując źródło izotopu Co-60 o aktywności 8000 Ci i planuje się go umieścić w pomieszczeniu szpitalnym. Źródło izotopu Co-60 znajduje się w Gantry, który jest chroniony osłoną radiacyjną i można regulować jego kąt w zakresie od 00 do 3600 [1], dzięki czemu komórki nowotworowe mogą być dokładnie napromieniane z różnych kierunków. Aby spełnić aspekty bezpieczeństwa w momencie narażenia,pomieszczenie, w którym znajduje się statek powietrzny do radioterapii, musi spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa, w którym ściana służy jako osłona przed promieniowaniem. Planowane ściany mają być betonowe.

Przeczytaj także: Rozmieszczenie flory na świecie (kompletne) i wyjaśnienie

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa radiologicznego, czyli SK. BAPETEN nr 7 z 2009 r. Dotyczący bezpieczeństwa radiologicznego przy stosowaniu przemysłowego sprzętu radiograficznego stwierdza, że: - W ścianach pomieszczeń osłonowych, które mają kontakt z mieszkańcami, wartość dawki granicznej nie powinna przekraczać 5 mSv rocznie. - Osłaniając ściany pomieszczenia związanego z pracownikami radiacyjnymi, wartość graniczna dawki nie powinna przekraczać 50 mSv rocznie. [2] Charakterystyka ściany działowej musi być dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia sąsiadującego z salą radioterapii. Grubość betonowej ściany można oszacować, obliczając tygodniowe obciążenie pracą, odległość od źródeł ściany i dopuszczalną wartość dawki granicznej (NBD). Na podstawie obliczeń oczekuje się, że grubość ścianki spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Przykład 8

tło

W tej chwili zainteresowanie opinii publicznej monitorowaniem zdrowia jest bardzo duże, o czym świadczy rosnąca liczba dostępnych urządzeń do monitorowania zdrowia. Dlatego potrzeba tworzenia narzędzi, które mogą być używane na ludzkim ciele lub które są urządzeniami do noszenia. Do wykonania tego urządzenia potrzebne są materiały, które można przyczepić do ludzkiego ciała i które mogą być bezpośrednio związane z koncepcją telemedyczną lub biomedyczną. W tej koncepcji materiałem, który można zastosować, jest tkanina. Aby jednak określić, czy materiał nadaje się do użytku jako urządzenie do noszenia, musimy najpierw poznać właściwości tkaniny. Charakterystyka materiału jest ściśle związana z wartością przenikalności, ponieważ wartość przenikalności jest ważną wartością przy określaniu właściwości materiału.Dlatego w tym ostatecznym projekcie przeprowadzono pomiar przenikalności na materiałach tkaninowych.

W tym ostatnim projekcie przetestowano różne rodzaje tkanin w celu obliczenia ich przenikalności cieplnej, a mianowicie aramid, bawełna i poliester, a także materiał podłoża Fr-4 jako materiał analityczny z wykorzystaniem metody mikropaskowej opartej na linii transmisyjnej. Ta metoda wykorzystuje 3 przeszkody i dwuportowy zestaw parametrów S, który może zminimalizować błędy lub błędy spowodowane szczeliną powietrzną między liniami mikropaskowymi w próbce i niedopasowaniem impedancji, które zwykle jest problemem w linii transmisyjnej.

Przenikalność dielektryczna jest miarą odporności na tworzenie się pola elektrycznego przez medium. W określonych wymiarach i odległościach przeszkody uzyskana zostanie najmniejsza wartość tłumienia odbicia (parametr S) i na podstawie tej wartości autor może wyznaczyć przenikalność materiału. Aby uzyskać wartość przenikalności dielektrycznej, można ją obliczyć z wartości parametru S uzyskanego z symulacji i bezpośrednich wyników pomiarów za pomocą VNA (wektorowego analizatora sieci).

Mamy nadzieję, że na podstawie tych końcowych badań projektowych uda się określić wartość pomiaru przenikalności dielektrycznej 4 powyższych materiałów przy użyciu częstotliwości roboczej 2,45 GHz, tak aby można go było wdrożyć w sektorze zdrowia lub zmodyfikować badany materiał w taki sposób, aby stał się narzędziem lub urządzeniem w razie potrzeby.

Przykład 9

tło

Specjalne właściwości materiałów ferroelektrycznych to właściwości dielektryczne, pieroelektryczne i piezoelektryczne. Wykorzystanie materiałów ferroelektrycznych odbywa się w oparciu o te cechy. W pracy wykorzystano materiały ferroelektryczne na podstawie ich właściwości dielektrycznych. Materiały ferroelektryczne można w razie potrzeby wytwarzać i łatwo integrować w postaci urządzeń. Zastosowaniem urządzenia opartym na właściwościach histerezy i wysokiej stałej dielektrycznej jest pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (DRAM) [1].

Materiał ferroelektryczny, który ma najbardziej atrakcyjne połączenie właściwości do zastosowań pamięciowych, to tytanian baru i strontu. Materiał BST ma wysoką stałą dielektryczną, małe straty dielektryczne, małą gęstość prądu upływu. Wysoka stała dielektryczna zwiększa pojemność ładunku, tak że magazyn obciążenia jest również większy [1]. Przygotowanie BST można przeprowadzić na kilka sposobów, w tym metaloorganiczne osadzanie chemiczne z fazy gazowej (MOCVD) [2], osadzanie laserem pulsacyjnym (PLD) [3], rozpylanie magnetronowe [4], a także osadzanie chemiczne w roztworze lub metoda zol-żel i metoda reakcji w fazie stałej (ciało stałe). reakcja) [5].

Przykład 10

tło

Obserwacja jest ważna, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, aby dowiedzieć się, jak właściwie uczyć nauczycieli w każdej szkole. W tym przypadku prowadziłam również czynności obserwacyjne w SD Ningrat 1-3 Bandung, wypełniając zadanie poznania raportów z obserwacji wykonywanych przez nauczyciela podczas nauczania w klasie.

Mamy nadzieję, że dzięki tej obserwacji będziemy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób nauczyciele nauczają i kształcą swoich uczniów. Możemy również wybrać, jakie metody zastosujemy później u naszych uczniów, a jakich nie powinniśmy stosować. W szkole podstawowej Ningrat przeprowadziłam kilka ankiet i szukałam informacji na temat nauczania i uczenia się.

Szkoła to instytucja zaprojektowana specjalnie do nauczania uczniów przez nauczycieli. Edukacja podstawowa w szkołach jest najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o kształcenie dobrych uczniów. Po dokonaniu obserwacji w szkole podstawowej Ningrat dowiedziałem się o nauce na lekcjach języka świata, która jest wciąż niska i należy ją poprawić.

Plany lekcji przeprowadzone przez tamtejszych nauczycieli okazały się niezgodne z realizacją, tak że było kilka przeszkód, z którymi musieli się zmierzyć nauczyciele podczas nauczania języka świata. Wtedy rozwiązaniem zaproponowanym tym nauczycielom jest zmiana mechanizmu nauczyciela w nauczaniu lekcji języka świata.

Każda osoba ma swoją wyjątkowość i zdolności, które są wyraźnie różne. Niektórzy szybko rozumieją lekcje prowadzone przez nauczyciela, ale niektórzy są powolni. Co więcej, cechy każdego ucznia w szkołach są oczywiście inne, są uczniowie, którzy wyróżniają się, ale są też tacy, którzy są pełni problemów w szkole.

Po dokonaniu tej obserwacji nauczyłem się również, jak postępować z uczniami o różnych cechach. Nauczyłem się również rozumieć, jak uczyć od każdego nauczyciela, który uczy w SD Ningrat, aby pewnego dnia móc to zastosować, gdy zacznę uczyć w szkole.

Przykład 11

tło

17 sierpnia to najbardziej oczekiwany moment dla wszystkich obywateli świata, w tym mieszkańców wioski Cantiga. Ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Niepodległości Republiki Światowej. Dlatego powinniśmy być dumni i szczęśliwi mogąc powitać ten historyczny dzień.

Obchody 17 sierpnia mogą nie tylko ożywiać, ale także wzmacniać poczucie miłości i nacjonalizmu do narodu. Ponieważ w tym dniu ponownie przypominamy sobie o zasługach bohaterów, którzy jednoczą się bez względu na pochodzenie etniczne, rasę i religię, by walczyć o wolność świata.

Z tego powodu jest rzeczą naturalną, że mieszkańcy wioski Cantiga organizują wydarzenie, które ożywi ten szczęśliwy moment. Ponadto co roku mieszkańcy wioski Cantiga aktywnie uczestniczą w organizowaniu wydarzeń niepodległościowych.

Wydarzenia, które odbędą się w formie uroczystości, wzajemnej współpracy i konkursów dla dzieci. Dzięki tym różnym wydarzeniom możemy wzmocnić braterstwo, przyjaźń i nacjonalizm, próbując praktykować Pancasila.

Dlatego artykuł dotyczący dyskusji w tle wraz z przykładami ma nadzieję, że okaże się przydatny.