4 Technologia inspirowana naturą

Po 3,5 miliarda lat ewolucji natura jest zdecydowanie najbardziej zaawansowanym i potężnym innowatorem.

Dzięki doborowi naturalnemu natura była w stanie znaleźć kreatywne rozwiązania, aby wspierać życie na Ziemi. Obserwując i badając formę, zachowanie, ruch, zdolności adaptacyjne itd., Ludzie zaczynają opracowywać nowe technologie i optymalizować już istniejące.

Oto cztery inspirowane naturą innowacje technologiczne, które mogą zmienić zasady gry w wielu obszarach, takich jak robotyka przemysłowa, produkcja, konserwacja, opieka zdrowotna, czysta energia, materiały budowlane, a nawet ludzki skok do gwiazd.

Bez obrazu żywego stworzenia, które potrafi latać, ludziom trudno byłoby wyobrazić sobie coś, co nazywa się lataniem.

Ludzie naśladują to, robiąc skrzydła jak ptaki, ale nie potrafią jeszcze zmusić ludzi do latania.

Wraz z postępem technologicznym rozwój technologii w samolotach jest coraz bardziej wyrafinowany ... ale nadzieja na samodzielne latanie jak ptak jest nadal ważnym dla nas marzeniem.

Ciągle wprowadzane są ulepszenia, a forma ptaka, która jest odpowiednia dla ludzi, to samolot, jaki znamy dzisiaj.

Ramię robota to jeden z największych przełomów XXI wieku.

To odkrycie zachęca również do epoki automatyzacji w technologii przemysłowej.

Właściwie początek tego ręcznego modelowania wiązał się m.in. z wieloma wyzwaniami. Ten model jest wykonany ze sztywnych części, które ograniczają ruch.

Duży rozmiar ramion oznacza również, że użytkownik musi być dokładnie chroniony, aby zapobiec kolizjom.

Potem pojawił się Bionic Handling Assistant, który naśladował model trąby słonia, nie tylko rozwiązując ten problem, ale także otwierając różne możliwości rozwoju.

Przeczytaj także: Wyjątkowe fakty dotyczące ruchu: względne

Z plastikowym dyskiem i wykorzystując sprężone powietrze do zginania w dowolny sposób, na przykład trąbę słonia i technologię FinGripper, która może być używana do podnoszenia miękkich lub dziwnie ukształtowanych przedmiotów i zmniejszania niekorzystnego wpływu na ludzi.

Sztuczna inteligencja to inteligencja dodawana do systemu, którym można zarządzać w kontekście naukowym

Ta sztuczna inteligencja zrodziła się z chęci naśladowania działania neuronów mózgów ludzi i zwierząt, które zostały później zaadaptowane do programów komputerowych.

W jej rozwoju wykorzystanie sztucznej inteligencji nie ogranicza się tylko do zastosowań komputerowych, ale znajduje również zastosowanie w ekonomii, nauce, medycynie, inżynierii i wojsku, ponieważ została wbudowana w kilka aplikacji komputerowych i gier wideo.

Oczyszczanie ścieków, czyli oczyszczanie ścieków bytowych, to proces usuwania zanieczyszczeń ze ścieków i odpadów domowych, zarówno spływowych, jak i bytowych.

Może to obejmować procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne mające na celu usuwanie zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Wynik obrazu dla odpadów

Na początku istniejąca technologia gospodarki odpadami powstała z inspiracji cyklem ekosystemu w przyrodzie, który jest w stanie zagospodarować odpady i przywrócić warunki naturalne do normalności.

Odniesienie

  • Technologia jest inspirowana naturą
  • Technologia inspirowana ptakami