Struktura organizacyjna i poziomy w życiu

organizacyjny poziom życia

Poziom organizacji życia składa się z poziomu molekularnego komórek, tkanek, narządów, układów narządów, organizmów lub osób, populacji, społeczności, ekosystemów, biomów i zapoznaj się z pełną dyskusją w tym artykule.

Struktura i poziomy organizmów w życiu składają się z różnych poziomów, od najprostszych do najbardziej złożonych.

Gdzie każdy poziom ma swoją wyjątkowość. Ten poziom zaczyna się od poziomu cząsteczek, komórek, tkanek, narządów, układów narządów, organizmów lub jednostek, populacji, zbiorowisk, ekosystemów, biomów i biosfery.

organizacyjny poziom życia

Aby lepiej zrozumieć wszystkie poziomy organizacji życia, oto opis.

1. Organizacja życia na poziomie molekularnym

Cząsteczki to cząsteczki, z których składają się organizmy zbudowane przez atomy.

Ogólnie rzecz biorąc, organizm organizmów zawiera cząsteczki złożone z atomów węgla (C), wodoru (H), tlenu (O) i azotu (N).

Organizacja życia na poziomie molekularnym bada różne makrocząsteczki, takie jak węglowodany, białka, lipidy i kwasy nukleinowe, takie jak DNA i RNA.

2. Organizacja życia na poziomie komórki

Komórka jest najmniejszą strukturalną i funkcjonalną jednostką żywych istot. każde żywe ciało składa się z komórek.

Istnieją żywe istoty złożone z jednej komórki (jednokomórkowe) i żywe istoty złożone z wielu komórek (wielokomórkowe).

W komórkach znajdują się różne organelle, które pełnią określone funkcje, takie jak mitochondria jako miejsce oddychania komórkowego, rybosomy pełnią funkcję miejsca syntezy białek i jądra regulującego wszystkie czynności komórki.

Przeczytaj także: Ponad 24 korzyści z węgla na całe życie (PEŁNE)

3. Organizacja życia na poziomie sieci

Sieć to zbiór komórek, które mają tę samą formę i funkcję. W organizmach żywych istnieją różne rodzaje tkanek, takie jak tkanki zwierząt podzielone na tkankę nabłonkową, tkankę łączną (gęsta tkanka łączna, luźna tkanka łączna, kości, krew i limfa), tkankę mięśniową i tkankę nerwową.

Natomiast w roślinach tkankę różnicuje się na tkankę naskórkową, tkankę miąższową, tkankę podporową (schlenrenkim i kolenchyma) oraz tkankę transportową (ksylem i łyko).

4. Organizacja życia na poziomie narządów

Narząd to zbiór różnych tkanek. Ciało żywej istoty składa się z różnych narządów.

Na przykład narząd serca, który pompuje krew, organ mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie informacji, organ nerek, który filtruje krew i tak dalej.

5. Życie organizacyjne układów narządów

Różne organy w ciele żywej istoty połączą się, tworząc system zwany systemem narządów.

Ten układ narządów będzie wykonywał powiązane funkcje i zadania.

Na przykład układ w narządach ludzkich, układ pokarmowy składa się z ust, języka, zębów, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytu.

6. Organizacja życia indywidualnego

Różne układy narządów współpracują ze sobą i tworzą organizm organizmu. Organizmy lub osoby to pojedyncze żywe istoty.

Na przykład wiewiórka, mrówka, drzewo kokosowe i inne.

7. Organizacja życia na poziomie populacji

Populacja to zbiór osobników jednego gatunku, które oddziałują i żyją na określonym obszarze.

Na przykład grupa mrówek na pniu drzewa, stado jeleni na trawie.

8. Organizacja życia na poziomie społeczności

Społeczność to zbiór populacji różnych gatunków, które współdziałają i żyją na określonym obszarze w tym samym czasie.

Przeczytaj także: Systematyka konstytucji z 1945 r. (Kompletna) przed i po poprawkach

Na przykład różne typy populacji ryb żyjących w morzu.

9. Organizacja życia na poziomie ekosystemu

Cała społeczność oraz fizyczne lub abiotyczne środowisko, które oddziałują na siebie nawzajem, nazywa się ekosystemem. Organizacja życia w ekosystemie jest bardzo złożona.

Pomiędzy populacjami istnieje symbiotyczny związek oraz cykl energii i materii. Ten cykl energetyczny zachodzi poprzez wydarzenie żywieniowe, które tworzy łańcuch pokarmowy.

W sieci pokarmowej istnieje nawet szerszy i bardziej złożony cykl energetyczny.

10. Organizacja życia na poziomie biomu

Biom to jednostka dużego obszaru lądowego na ziemi charakteryzujący się dominującymi gatunkami roślin na tym obszarze.

Na przykład biomy pustynne, biomy tajgi, biomy lasów tropikalnych i biomy tundry.

W biomie występuje kilka typów osobników lub populacji. Na przykład w biomach tropikalnych lasów deszczowych zdominowanych przez rośliny tropikalne występuje w nich duża różnorodność osobnicza.

11. Organizacja życia na poziomie biosfery

Cały biom lub wszystkie organizmy na ziemi wraz z miejscem życia, które obejmuje atmosferę, hydrosferę i litisferę, nazywa się biosferą.

Taki jest przegląd dotyczący poziomu organizacji życia. Może być użyteczne!