Wystawa sztuk pięknych: definicja, rodzaje i cele

Wystawa

Wystawa sztuki to działanie, które prezentuje publiczności dzieła sztuki z planowaną dostawą.

Wystawa pochodzi od słowa wystawiania lub wystawiania prac, aby inni mogli się nimi cieszyć i docenić.

Działalność wystawiennicza może odbywać się w dowolnym miejscu, na ogół w galeriach lub pomieszczeniach przeznaczonych na wystawy.

Jednak aktywność tę można również wykonywać w różnych miejscach, takich jak szkoły i uniwersytety, a także na zewnątrz.

Zrozumieć wystawę według ekspertów

Definicja wystawy sztuki według ekspertów obejmuje:

 • B. Myers

  Wystawa to czynność, która wykorzystuje pomieszczenie do wyświetlania dzieł sztuki, takich jak obrazy, rzeźby, fotografie lub inne dzieła sztuki.

 • Adi Irwanto

  Wystawa to sposób na zaprezentowanie dzieł sztuki w postaci dwu- lub trójwymiarowych dzieł sztuki, które cieszą się wizualną przyjemnością.

 • Wikipedia

  Wystawa jest czynnością mającą na celu prezentację dzieł sztuki, tak aby dzieło było dostępne dla publiczności. Na przykład pokazy, targi, bazary, tanie targi, wystawy itp.

Wystawa

Cel wystawy sztuki

Ogólnie rzecz biorąc, aktorzy sztuki mają następujące cele.

1. Cele handlowe

Działania wystawiennicze mają na celu generowanie zysków dla artystów lub organizatorów wystaw. Dzieła sztuki na wystawie są sprzedawane dla zysku.

2. Cele społeczne i humanitarne

Wystawa ma na celu interesy społeczne i humanitarne.

Dochody ze sprzedaży dzieł sztuki przeznaczane są na działania społeczne, takie jak darowizny na rzecz osób potrzebujących, domów dziecka, ofiar klęsk żywiołowych i innych.

3. Cele edukacyjne

Wystawa ma na celu edukację na temat dzieł sztuki, aby poszerzyć wiedzę publiczną.

Rodzaje wystaw plastycznych

Typy wystaw sztuki są podzielone na kategorie ze względu na ich charakter, liczbę uczestników, różne rodzaje wystawianych prac, miejsce, w którym się odbywają i wymiary dzieła.

Przeczytaj także: Ponad 30 przykładów reklam usług publicznych (unikalnych i interesujących) oraz ich wyjaśnienia

Wystawa z natury

Ze względu na swój charakter wystawy można podzielić na 3 rodzaje, a mianowicie:

 1. Wystawy okresowe, czyli wystawy sztuki, które odbywają się regularnie i regularnie w określonym okresie. Na przykład: sztuki performatywne pod koniec każdego semestru
 2. Wystawy przypadkowe, mianowicie wystawy sztuki, które są organizowane w razie potrzeby lub zgodnie z istniejącymi potrzebami.
 3. Wystawa stała, czyli wystawa sztuki odbywająca się w określonym miejscu i odbywająca się w określonym z góry czasie. Na przykład: wystawy w muzeach

Na podstawie liczby uczestników

W zależności od liczby wystawców istnieją 2 rodzaje, a mianowicie:

 1. Wystawa indywidualna to wystawa sztuki organizowana przez osoby indywidualne
 2. Wystawa zbiorowa to wystawa sztuki organizowana przez kilku artystów. Dzieła sztuki na wystawie są zazwyczaj liczne, ponieważ pochodzą od kilku artystów.

Na podstawie różnych rodzajów wykonywanej pracy

 1. Wystawy heterogeniczne to wystawy sztuki, które prezentują kilka rodzajów prac jednocześnie.
 2. Wystawy jednorodne to wystawy sztuki, które prezentują ten sam rodzaj dzieł sztuki.

Na podstawie tego, gdzie to się stało

 1. Wystawa otwarta to wystawa dzieł sztuki odbywająca się poza salą
 2. Wystawa zamknięta to wystawa dzieł sztuki odbywająca się w pomieszczeniach
 3. Mobilna wystawa to wystawa sztuki, która odbywa się na ruchomym urządzeniu, na przykład w pojeździe, samochodzie lub ciężarówce.

Na podstawie wymiarów dzieła sztuki

 1. Dwuwymiarowa wystawa sztuki

  Ta wystawa wyświetla tylko płaskie dzieła sztuki, takie jak obrazy, grafiki i obrazy

 2. Trójwymiarowa wystawa sztuki

  Ta wystawa wyświetla tylko dzieła sztuki w formie trójwymiarowej lub obiekty, które mają objętość lub przestrzeń.

To jest wyjaśnienie znaczenia wystaw sztuki, ich celów i rodzajów. Może być użyteczne!