Proces powstawania moczu u ludzi (wraz ze zdjęciami i wyjaśnieniami)

Proces tworzenia moczu jest bardzo ważny dla ludzi.

Mocz powstaje z produktów przemiany materii organizmu wydalanych przez nerki. W moczu znajdują się substancje, których nie można ponownie przetworzyć i strawić.

Proces tworzenia moczu u ludzi zachodzi w nerkach i przechodzi przez kilka etapów, które zostaną omówione szczegółowo w następujący sposób:

Nerki i ich części

U ludzi istnieje para nerek, które działają jako miejsce do filtrowania krwi i wydzielania moczu.

Ogólnie rzecz biorąc, ludzka nerka jest podzielona na trzy części, a mianowicie korę nerkową (zewnętrzną), rdzeń nerkowy (środkowy) i miedniczkę nerkową (wewnętrzną).

Części ludzkiej nerki biorące udział w procesie tworzenia moczu

W międzyczasie nerka, która jest wykorzystywana do wytwarzania moczu, znajduje się w rdzeniu.

Proces tworzenia moczu u ludzi przebiega przez 3 procesy, a mianowicie:

  • Proces filtracji (filtrowanie)
  • Proces reabsorpcji (ponowna absorpcja)
  • Proces rozszerzania (usuwanie substancji)
Proces tworzenia moczu

Proces filtracji (filtrowanie)

Pierwszym etapem tworzenia moczu jest przeprowadzenie procesu filtracji lub filtrowania krwi z substancji metabolicznych w organizmie. Substancje te występują w postaci mocznika, wody i chloru, które mogą być trujące, dlatego należy je usunąć.

Proces filtracji zachodzi w ciele malpighi, które składa się z kłębuszków nerkowych i torebki łucznika.

proces filtracji tworzenia moczu

Kłębuszki będą działać jako filtr dla wody, soli, aminokwasów, glukozy i mocznika. Następnie wyniki tego filtra wpłyną do kapsuły Bowmana.

Wynikiem procesu filtracji jest mocz pierwotny zawierający wodę, cukier, aminokwasy, sole / jony nieorganiczne oraz mocznik.

Proces reabsorpcji (ponowna absorpcja)

Drugi etap to reabsorpcja lub resorpcja. Mocz pierwotny z wyników filtracji nie zostanie całkowicie usunięty, ale substancje, które nadal są przydatne dla organizmu, zostaną ponownie wchłonięte.

Przeczytaj także: Pełne wyjaśnienie elementów tworzenia państwa

Absorpcja odbywa się w kanaliku proksymalnym zwiniętym. Substancje, które są nadal przydatne, takie jak glukoza, aminokwasy, Na +, K +, Cl–, HCO3-, Ca2 + i woda, są wchłaniane przez naczynia wokół kanalików.

Wynikiem tego procesu jest mocz wtórny zawierający resztkowy azot, mocznik i odpady wodne.

Mocz wtórny dostanie się do pętli kurkowej. W wtórnym łuku kury moczu dojdzie do osmozy wody, tak że zawartość wody spada, a mocz staje się bardziej skoncentrowany.

Proces rozszerzania (depozycja)

Trzecim etapem procesu tworzenia moczu jest augmentacja lub odkładanie. Mocz wtórny dostanie się do dystalnych kanalików krętych.

W tym procesie osadzają się substancje, które nie są już potrzebne organizmowi. Podczas tego procesu mocz stanie się bardziej skoncentrowany, a następnie przepłynie przez miedniczkę nerkową, moczowody i trafi do pęcherza w celu tymczasowego przechowywania.

Końcowym wynikiem procesu augmentacji jest rzeczywisty mocz, który zawiera mocznik, kwas moczowy, amoniak, pozostałości rozpadu białek i nadmiar substancji we krwi, takich jak witaminy, leki, hormony i sole mineralne.

Kolor produkowanego moczu

Końcowym rezultatem procesu tworzenia moczu jest mocz o wyraźnym kolorze, ponieważ zawiera 96% wody, 2% mocznika i 2% innych produktów przemiany materii (żółć (żółć w moczu) i witaminy).

Kolor moczu jest często używany do określenia stanu zdrowia danej osoby.

skala koloru moczu

Dzieje się tak, ponieważ gdy organizm przetwarza żywność lub usuwa toksyny, takie jak niektóre minerały lub chemikalia, będzie to widoczne w moczu. Zwłaszcza jeśli bierzesz narkotyki.

Zalecamy, aby w przypadku gdy wydostający się mocz nie odpowiadał normalnym stanom organizmu, lepiej sprawdzić dietę lub udać się do lekarza.

Odniesienie

  • Proces tworzenia moczu - ciało widoczne