Funkcje podatkowe to: funkcje i typy

funkcja podatkowa to

Funkcja podatkowa jest funkcją budżetu, która jest wykorzystywana jako źródło dochodów państwa, które zostaną w całości wykorzystane przez rząd w tym artykule.

Podatki są źródłem rządowych środków na finansowanie rozwoju na szczeblu centralnym i regionalnym.

Pieniądze z podatków mogą być wykorzystywane przez rząd na cele publiczne, takie jak budowa obiektów publicznych, finansowanie budżetów na zdrowie i edukację oraz różne inne działania produkcyjne. Pobór podatku można wyegzekwować, ponieważ jest realizowany na podstawie prawa.

Funkcja podatek Czy

Podatki odgrywają ważną rolę w gospodarce kraju. Aby podatki spełniały kilka funkcji, w tym:

1. Funkcja budżetowa ( budżetowiec )

Funkcja budżetu oznacza, że ​​podatki są wykorzystywane jako źródło dochodów państwa, które będą wykorzystywane przez uprawniony rząd do finansowania obiektów publicznych, rozwoju narodowego i innych wydatków państwa.

Innymi słowy, funkcja budżetu podatkowego to podatek jako źródło dochodów finansowych państwa, którego celem jest zrównoważenie wydatków i dochodów państwa.

2. Regulacja funkcji (regulacja)

Podatek jest narzędziem regulującym politykę państwa w sektorze społeczno-gospodarczym.

Funkcje regulowania podatków obejmują hamowanie stopy inflacji, ochronę produktów krajowych przy istnieniu podatku od wartości dodanej (PPN), zachęcanie do działalności eksportowej przy istnieniu podatków eksportowych od towarów oraz przyciąganie inwestycji kapitałowych, które zwiększają produktywność gospodarki kraju.

3. Funkcja wyrównywania (dystrybucja)

Państwo wykorzystuje podatki, aby dostosować i zrównoważyć dochody ludzi i poziom dobrobytu ludzi za pośrednictwem różnych pomocy społecznej i udogodnień publicznych.

4. Funkcja stabilizacji (stabilizacja)

Podatki mogą być narzędziem stabilizacji gospodarczej. Jednym z przykładów funkcji stabilizacyjnej jest to, że rząd wprowadza podwyżki podatków, aby stawić czoła inflacji.

I odwrotnie, rząd obniży podatki, aby przezwyciężyć deflację.

Przeczytaj również: pH: Definicja, rodzaje i przykłady materiałów o różnych wartościach pH

Rodzaje podatków

podatek jest

Rodzaje podatków można podzielić na podstawie ich charakteru, przedmiotu i przedmiotu oraz agencji, od której są pobierane.

W oparciu o naturę

Ze względu na charakter podatki dzieli się na dwa, a mianowicie podatki bezpośrednie i podatki pośrednie.

 • Podatek bezpośredni (podatek bezpośredni) .

  Podatek bezpośredni to podatek regularnie pobierany bezpośrednio od podatników. Na przykład: podatek od gruntów i budynków (PBB) oraz podatek dochodowy (PPh).

 • Podatki pośrednie (podatek pośredni) .

  Podatek pośredni to podatek, który nakłada się na podatników tylko w przypadku popełnienia określonych działań.

  Podatki pośrednie nie mogą być pobierane okresowo. Na przykład podatek od sprzedaży luksusu występuje tylko wtedy, gdy właściciel sprzedaje swój przedmiot luksusowy. 

Na podstawie podmiotów i obiektów podatkowych

W zależności od przedmiotu i przedmiotu podatki dzielą się na dwie części.

 • Podatek obiektywny  . Podatek obiektywny to podatek nakładany na przedmiot. Przykładami są podatki od pojazdów silnikowych, podatki importowe, cła i inne.
 • Podatek subiektywny . Podatek subiektywny to podatek nałożony na podmiot. Przykładami są podatek dochodowy (PPh) i podatek majątkowy. 

Według agencji

Na podstawie agencji, które narzucają, podatki są podzielone na dwie, a mianowicie centralne i regionalne.

 • Podatek stanowy (centralny) . Podatek państwowy to podatek pobierany bezpośrednio przez rząd centralny za pośrednictwem odpowiedniej dyrekcji generalnej.

  Na przykład podatek od wartości dodanej (PPN), podatek dochodowy (PPh) oraz podatek od gruntów i budynków (PBB).

 • Podatki lokalne (lokalne ). Podatki lokalne to podatki zdeponowane na rzecz samorządów lokalnych lub samorządów. Jedynymi osobami, które podlegają temu podatkowi, są osoby z obszaru samorządu regionalnego.

  Przykładami podatków lokalnych są podatek od rozrywki, podatek od restauracji, podatek od atrakcji turystycznych i tak dalej. 

To jest przegląd znaczenia, funkcji i rodzajów podatków. Jako dobrzy obywatele musimy posłusznie płacić podatki.

Ponieważ bieg kraju można określić na podstawie tego, czy ludzie są posłuszni podatkom, czy też nie.

Przeczytaj także: Import to - cel, korzyści, rodzaje i przykłady

Przy płynnych dochodach rozwój kraju będzie postępował w bardziej zaawansowanym kierunku. W międzyczasie rząd jako menadżer musi być również w stanie maksymalnie wykorzystać podatki dla dobra ludzi. Mam nadzieję, że ta recenzja może być przydatna dla nas wszystkich.